Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '*'

Našli jsme 6 752 výsledků na výraz *.

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
ALBSCCMJCC4M Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 21.03.2022 13.05.2022
KORNCE3JLCIW Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 03.05.2022 13.05.2022
ALBSCCEHT5PC Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 17.03.2022 13.05.2022
ALBSCDEEZESP Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb. Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 20.04.2022 12.05.2022
KORNCDFCXYQQ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 20.04.2022 12.05.2022
ALBSCCUGC77P Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 30.03.2022 12.05.2022
KORNCECCRX1L Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Český báňský úřad Návrh zákona 12.05.2022 12.05.2022
KORNCECASTSA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 12.05.2022 12.05.2022
ALBSCDGK7HH4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 19.04.2022 12.05.2022
ALBSCDGC6JZ3 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 20.04.2022 12.05.2022
ALBSCCHF9J09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 17.03.2022 12.05.2022
KORNCDQFWFQ1 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých Ministerstvo vnitra Návrh nařízení vlády 22.04.2022 12.05.2022
KORNC7DFJ41K Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 04.10.2021 12.05.2022
ALBSCDQ8XGS3 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh vyhlášky 22.04.2022 12.05.2022
ALBSCDFJFN2L Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) Ministerstvo obrany Návrh nařízení vlády 13.04.2022 12.05.2022
ALBSCCYFG4Z0 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu Ministerstvo životního prostředí Návrh nařízení vlády 01.04.2022 12.05.2022
ALBSCEBB5DE3 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb. Ministerstvo obrany Návrh vyhlášky 11.05.2022 11.05.2022
ALBSCBRFGTCM Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 18.02.2022 11.05.2022
KORNC8FJMG1Q Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 11.11.2021 11.05.2022
ALBSCE5BJGRF Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 11.05.2022 11.05.2022
KORNCE6CRM2W Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 11.05.2022 11.05.2022
KORNCD9C8636 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další související zákony Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 07.04.2022 10.05.2022
KORNCD9L3CJK Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 14.04.2022 10.05.2022
KORNC9HN2X59 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 08.12.2021 10.05.2022
KORNCD9DPTO5 Návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí) Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 07.04.2022 10.05.2022

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.