Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '*'

Našli jsme 6 558 výsledků na výraz *.

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
ALBSC98AFXVY Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 53) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 29.11.2021 29.11.2021
KORNC7TDZRCT Návrh novely vyhlášky č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 21.10.2021 29.11.2021
KORNC7ZHWNCN Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 29.10.2021 29.11.2021
ALBSC8KDABC9 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 10.11.2021 29.11.2021
ALBSC989GLSL Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 48) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 29.11.2021 29.11.2021
ALBSC3RE3FV8 Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 07.06.2021 29.11.2021
ALBSC7J8XCRB Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh nařízení vlády 08.10.2021 29.11.2021
KORNC2RCGDOP Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Ministerstvo životního prostředí Návrh nařízení vlády 06.05.2021 29.11.2021
ALBSC7JFY2BT Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad Návrh vyhlášky 06.10.2021 29.11.2021
ALBSC98AV6KP Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 52) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 29.11.2021 29.11.2021
KORNC5RJ25JE Návrh vyhlášky o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně souvisejících vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 10.08.2021 29.11.2021
KORNC7HFQ2TF Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 05.10.2021 29.11.2021
KORNC8FJMG1Q Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 11.11.2021 27.11.2021
KORNC8FAUTNG Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 11.11.2021 27.11.2021
KORNC5BHNUUM Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika Česká národní banka Návrh vyhlášky 27.07.2021 26.11.2021
KORNC8NH6SPV Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 26.11.2021 26.11.2021
ALBSC8LHUQS3 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 10.11.2021 26.11.2021
KORNC5LB5S5K Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 05.08.2021 26.11.2021
KORNC8LCBVGU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo dopravy Návrh zákona 12.11.2021 26.11.2021
ALBSC5E9NRO4 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 13.08.2021 26.11.2021
KORNC8ZCLQ4D Vyhláška o požadavcích na modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny (vyhláška o modernizaci výrobny elektřiny) Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 26.11.2021 26.11.2021
KORNC8KDLCOM Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh zákona 12.11.2021 26.11.2021
ALBSC85DLB69 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby Česká národní banka Návrh vyhlášky 25.10.2021 26.11.2021
KORNC94DDL1R Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 26.11.2021 26.11.2021
KORNBFXE6J1J Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh zákona 17.09.2019 26.11.2021

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy