Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '*'

Našli jsme 6 252 výsledků na výraz *.

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNBZDFKSV4 Návrh nařízení vlády, o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi Ministerstvo vnitra Návrh nařízení vlády 23.03.2021 16.04.2021
KORNBXMDLRKR Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 02.02.2021 16.04.2021
KORNBYBJ5RBL Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 23.03.2021 16.04.2021
KORNBXXH65QO Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 16.02.2021 16.04.2021
KORNBZEJUAVT Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 25.03.2021 16.04.2021
KORNC25B4HQ3 Návrh vyhlášky o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Návrh vyhlášky 16.04.2021 16.04.2021
KORNBXXH42OB Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích. Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 16.02.2021 16.04.2021
ALBSBYWEUSIJ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 10.03.2021 16.04.2021
KORNBZEBGWAC Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 25.03.2021 16.04.2021
ALBSBZGBC38G Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Kateřiny Valachové, Jana Chvojky a Aleny Gajdůškové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1181) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 26.03.2021 15.04.2021
KORNBZVJSU9F Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 15.04.2021 15.04.2021
KORNBXGDVJP1 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh nařízení vlády 26.01.2021 15.04.2021
ALBSBZLHG4C9 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona o zemském zřízení České republiky (sněmovní tisk č. 1184) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 30.03.2021 15.04.2021
KORNBX9GNN5N Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 29.01.2021 15.04.2021
ALBSBYCJYP7J Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh nařízení vlády 24.02.2021 15.04.2021
KORNBZDHJQOQ Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Návrh nařízení vlády 23.03.2021 14.04.2021
ALBSBZFAATEH Návrh poslanců Jana Jakoba, Markéty Pekarové Adamové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (sněmovní tisk č. 1179) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 25.03.2021 14.04.2021
ALBSBZ9HSKXN Návrh vyhlášky o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva Česká národní banka Návrh vyhlášky 19.03.2021 14.04.2021
ALBSBYHHCYSJ Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví formulář pro podání žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 26.02.2021 13.04.2021
ALBSBXUC5UO3 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 02.02.2021 13.04.2021
ALBSBW3FHPOQ Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad Návrh vyhlášky 07.12.2020 13.04.2021
ALBSC22GLJRW Návrh poslanců Petra Sadovského, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Lucie Šafránkové a Marka Nováka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 1199) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 13.04.2021 13.04.2021
KORNC22HU55C Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 13.04.2021 13.04.2021
KORNBZZGYXIY vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka Návrh vyhlášky 13.04.2021 13.04.2021
KORNC22BAMBZ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Ministerstvo vnitra Návrh vyhlášky 13.04.2021 13.04.2021

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 735 lidí darovalo 2 077 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy