dohoda o vypořádání závazku Multiguard tip 1000ul low blinding Smlouva číslo 15755839

dohoda o vypořádání závazku Multiguard tip 1000ul low blinding

Základní informace
Tato smlouva je formálně v registru smluv platná, ale obsahuje tak závažné nedostatky v rozporu se zákonem , že ve skutečnosti platná velmi pravděpodobně není! (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 09.03.2021 13:33:37
ID smlouvy 14664943
ID Verze: 15755839
Uzavřena 29.09.2020, číslo smlouvy ZU/04894/2021
Publikující strana do Rejstříku smluv

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Partyzánské náměstí 2633/7, 70200 Ostrava, CZ
ICO 71009396  dat.schránka pubj9r8

Plátce / Objednatel

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Partyzánské náměstí 2633/7, 70200 Ostrava, CZ
ICO 71009396  dat.schránka pubj9r8
Plátce peněz

Dodavatelé

MUF - Pro s.r.o.

Pod Šmukýřkou 1080/12, Košíře, 15000, Praha 5
ICO 25144936  dat.schránka gs3n58s
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy

Cena bez DPH: 90 000 Kč

Přílohy
  1. objednávka 3157_Redigováno.pdf : Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (191 slov)
  2. dohoda o narovnání k obj. 3157_Redigováno.pdf : Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (530 slov)
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Nedostatky ve smlouvách
  • Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/15755839
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15755839
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/15755839?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.