Kompletní administrace veřejné zakázky "Revitalizace Staré Ponávky - Smlouva číslo 19373747

Kompletní administrace veřejné zakázky "Revitalizace Staré Ponávky -

Základní informace
Tato smlouva je formálně v registru smluv platná, ale obsahuje tak závažné nedostatky v rozporu se zákonem , že ve skutečnosti platná velmi pravděpodobně není! (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 14.02.2022 12:49:39
ID smlouvy 17848115
ID Verze: 19373747
Uzavřena 15.10.2021, číslo smlouvy D2 216/21
Publikující strana do Rejstříku smluv

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 60200 Brno, CZ
ICO 62161521  dat.schránka zspmaix

Plátce / Objednatel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 60200 Brno, CZ
ICO 62161521  dat.schránka zspmaix
Plátce peněz

Příjemci / Dodavatelé

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 1, 602 00 Brno
ICO 28305043  dat.schránka mrzn3bp
Příjemce peněz


Oblasti smlouvy
Pojišťovací služby (najít smlouvy ze stejného oboru)
Jsou oblasti špatně? Dejte nám vědět, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy

Cena bez DPH: 200 000 Kč

Přílohy

MT Legal.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (1090 slov)

Dodatek č.1.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (450 slov)

Provázané smlouvy

Nalezli jsme jednu provázanou smlouvu:
Toto je seznam smluv, které jsou zneplatněnými verzemi této smlouvy anebo jsou velmi podobné této smlouvě a je vysoká pravděpodobnost, že se jedná zneplatněné verze smlouvy, které nejsou správně označeny jako provázané.
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Nedostatky ve smlouvách
  • Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
  • Nečitelnost smlouvy : Text příloh MT Legal.pdf, Dodatek č.1.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/19373747
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19373747
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/19373747?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.