Objednávka č.4501131950 Smlouva číslo 20801891

Objednávka č.4501131950

Základní informace
Tato smlouva je formálně v registru smluv platná, ale obsahuje tak závažné nedostatky v rozporu se zákonem , že ve skutečnosti platná velmi pravděpodobně není! (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 22.06.2022 12:47:35
ID smlouvy 19351815
ID Verze: 20801891
Uzavřena 04.01.2022, číslo smlouvy 4501131950
Publikující strana do Rejstříku smluv

ČD - Informační Systémy, a.s.

Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, CZ
ICO 24829871  dat.schránka 2kvzr6k

Plátce / Objednatel

ČD - Informační Systémy, a.s.

Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, CZ
ICO 24829871  dat.schránka 2kvzr6k
Plátce peněz

Dodavatelé

Betrian a.s.

Božetěchova 3021/19, Královo Pole,612 00 Brno
ICO 11755164  dat.schránka 3axffnm
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy
Přílohy

4501131950_RS_20220104_085024.PDF

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (482 slov)
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Angažovanost politicky aktivních osob v soukromé firmě u této smlouvy

Betrian a.s.

Další smlouvy firmy

Jan Lerche

Jediný akcionář v Betrian a.s. (od 02.09.2021)

Nedostatky ve smlouvách
  • Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
  • Nulová hodnota smlouvy : Smlouva nemá v metadatech uvedenu cenu. Utajení hodnoty smlouvy je možné pouze v odůvodněných případech, což při této kontrole nehodnotíme.
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/20801891
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20801891
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/20801891?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.