Objednávka úpravy parkového prostoru před gymnáziem Třinec Smlouva číslo 20815063

Objednávka úpravy parkového prostoru před gymnáziem Třinec

Základní informace
Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 23.06.2022 9:29:21
ID smlouvy 19363659
ID Verze: 20815063
Uzavřena 08.06.2022, číslo smlouvy 14
Publikující strana do Rejstříku smluv

Statutární město Třinec
Jablunkovská 160, 73961 Třinec
ICO 00297313  dat.schránka 4anbqsj

Plátce / Objednatel

Statutární město Třinec
Jablunkovská 160, 73961 Třinec
ICO 00297313  dat.schránka 4anbqsj
Plátce peněz

Dodavatelé

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Průmyslová 1038, 73961 Třinec
ICO 47674539  dat.schránka h4udmyw
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy

Cena bez DPH: 298 265 Kč

Cena s DPH: 360 901 Kč

Přílohy

objednávka č. 14+.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (448 slov)
Začerněno asi 15,44 % textu. Nejvíce na str. 2.
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Angažovanost politicky aktivních osob v soukromé firmě u této smlouvy

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Další smlouvy firmy

Jana Kantorová

Nepřímá vazba přes:
Jana Kantorová (*1965) Člen dozorčí rady v TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (od 01.01.2019) → akcionář v Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/20815063
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20815063
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/20815063?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.