Dodatek č. 1, změna objednatele, ke Smlouvě o poskytování služeb Smlouva číslo 21734597

Dodatek č. 1, změna objednatele, ke Smlouvě o poskytování služeb

Základní informace
Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 21.09.2022 12:28:19
ID smlouvy 20232053
ID Verze: 21734597
Uzavřena 29.06.2022, číslo smlouvy S20211224
Smlouvu schválil Ing. Jakub Šimoník
Publikující strana do Rejstříku smluv

ZEVO PÍSEK s.r.o.

Vydlaby 175, 39701 Písek, CZ
ICO 17265126  dat.schránka 4b6fmwk

Plátce / Objednatel

ZEVO PÍSEK s.r.o.

Vydlaby 175, 39701 Písek, CZ
ICO 17265126  dat.schránka 4b6fmwk
Plátce peněz

Příjemci / Dodavatelé

Ascend s.r.o.

Korunní 588/4, Vinohrady, 12000, Praha 2
ICO 27097005  dat.schránka 86enmjs
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy
Přílohy

Ascend s.r.o. S2021... dodatek č.1.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (227 slov)
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Angažovanost politicky aktivních osob v soukromé firmě u této smlouvy

Ascend s.r.o.

Další smlouvy firmy

Lubomír Paroha

Člen statutárního orgánu, Společník s vkladem v Ascend s.r.o. (22.10.2003 - 24.11.2023)

Olga Vonková

Společník s vkladem v Ascend s.r.o. (04.04.2016 - 09.07.2019)

Nedostatky ve smlouvách
  • Smlouva nebyla zveřejněna do 30 dnů od podpisu : Smlouva nebyla uveřejněna do 30 dnů od uzavření smlouvy (dle § 5 odst. 2), její účinnost je až odedne uveřejnění
  • Nulová hodnota smlouvy : Smlouva nemá v metadatech uvedenu cenu. Utajení hodnoty smlouvy je možné pouze v odůvodněných případech, což při této kontrole nehodnotíme.
  • Nečitelnost smlouvy : Text přílohy Ascend s.r.o. S20211234 dodatek č.1.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/21734597
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21734597
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/21734597?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.