Objednávka výuky plavání žáků (leden - červen 2024) 2. a 3. tříd ZŠ, Smlouva číslo 27224275

Objednávka výuky plavání žáků (leden - červen 2024) 2. a 3. tříd ZŠ,

Základní informace
Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 11.01.2024 10:50:59
ID smlouvy 25422995
ID Verze: 27224275
Uzavřena 08.01.2024, číslo smlouvy 2/OŠ/2024/Hö
Publikující strana do Rejstříku smluv

Statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov, podatelna@chomutov-mesto.cz
ICO 00261891  dat.schránka 497beyz

Plátce / Objednatel

Statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov, podatelna@chomutov-mesto.cz
ICO 00261891  dat.schránka 497beyz
Plátce peněz

Dodavatelé

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. (právnická osoba)

Boženy Němcové 552/32, 43001 Chomutov
ICO 47308095  dat.schránka sbu3vq4
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy

Cena s DPH: 1 442 000 Kč

Přílohy

Obj. č. 2 anonymizace.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (1089 slov)
Začerněno asi 2,65 % textu. Nejvíce na str. 4.
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/27224275
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27224275
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/27224275?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.