Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č.

Smlouva číslo 2850602

Hledání v registru smluv Snadné hledání podle více kritérií

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Ć Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W Y Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Základní informace
Toto je platná smlouva
Zveřejněna 11. 8. 2017 9:05:49
ID smlouvy 2649034
ID Verze: 2850602
Uzavřena 15. 10. 2009, číslo smlouvy 2017/11554 /

Publikující strana do Rejstříku smluv

Česká pošta, s.p.    více na  
Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ
ICO 47114983, dat.schránka kr7cdry

Plátce/Objednatel

Česká pošta, s.p.    více na  
Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ
ICO 47114983, dat.schránka kr7cdry
Plátce peněz

Dodavatelé

Obchodní tajemství    více na  

ICO , dat.schránka
Příjemce peněz

Hodnota smlouvy
Přílohy
  1. 982807-2095-2009_E2017-11554-D2.pdf : Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (538 slov)
  2. 982807-2095-2009_E2017-11554-D3.doc : Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (738 slov)
  3. 982807-2095-2009_E2017-11554-D3_pr.c.2.doc : Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (283 slov)
  4. 982807-2095-2009_E2017-11554.pdf : Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (2881 slov)
  5. 982807-2095-2009_E2017-11554-D1.pdf : Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (347 slov)
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Nedostatky ve smlouvách
  • Nulová hodnota smlouvy : Smlouva nemá v metadatech uvedenu cenu. Utajení hodnoty smlouvy je možné pouze v odůvodněných případech, což při této kontrole nehodnotíme.
  • Identifikace smluvní strany : Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Utajení smluvní strany je možné pouze v odůvodněných případech, což při této kontrole nehodnotíme.

Pomoc právníka
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva nepodléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Detail/2850602
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2850602
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/2850602?json=1&nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
Pomoc právníka

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.