Dodatek 1. smlouvy Smlouva číslo 2982654

Dodatek 1. smlouvy

Základní informace
Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 28.08.2017 11:33:00
ID smlouvy 2771854
ID Verze: 2982654
Uzavřena 01.07.2017, číslo smlouvy 347170012
Publikující strana do Rejstříku smluv

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Novodvorská 1698/138, 14200 Praha 4, CZ
ICO 27257258  dat.schránka m37gziu

Plátce / Objednatel

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Novodvorská 1698/138, 14200 Praha 4, CZ
ICO 27257258  dat.schránka m37gziu
Plátce peněz

Příjemci / Dodavatelé

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Novodvorská 1698/138, Braník, 14200, Praha 4
ICO 27257258  dat.schránka m37gziu
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy
Přílohy

347170012 PDF dod. 1.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (274 slov)
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Nedostatky ve smlouvách
  • Smlouva nebyla zveřejněna do 30 dnů od podpisu : Smlouva nebyla uveřejněna do 30 dnů od uzavření smlouvy (dle § 5 odst. 2), její účinnost je až odedne uveřejnění
  • Stejné strany smlouvy : Dodavatel i objednatel jsou stejní 'Výzkumný Ústav Železniční, a.s.'
  • Nulová hodnota smlouvy : Smlouva nemá v metadatech uvedenu cenu. Utajení hodnoty smlouvy je možné pouze v odůvodněných případech, což při této kontrole nehodnotíme.
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/2982654
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2982654
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/2982654?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.