objednáváme zajištění výměny požární platchy Firotex vč. prací a Smlouva číslo 3893492

objednáváme zajištění výměny požární platchy Firotex vč. prací a

Základní informace
Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 28.11.2017 9:44:27
ID smlouvy 3597896
ID Verze: 3893492
Uzavřena 27.11.2017, číslo smlouvy 145/OMM/2017/Kol
Smlouvu schválil Pavlína Kolářová
Publikující strana do Rejstříku smluv

Statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov, podatelna@chomutov-mesto.cz
ICO 00261891  dat.schránka 497beyz

Plátce / Objednatel

Statutární město Chomutov
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov, podatelna@chomutov-mesto.cz
ICO 00261891  dat.schránka 497beyz
Plátce peněz

Dodavatelé

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, 43001 Chomutov
ICO 47308095  dat.schránka sbu3vq4
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy

Cena bez DPH: 68 248 Kč

Cena s DPH: 82 581 Kč

Přílohy

145-OMM-2017-Kol.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (236 slov)

145-OMM-2017-Kol.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (230 slov)

Provázané smlouvy

Nalezli jsme jednu provázanou smlouvu:
Toto je seznam smluv, které jsou zneplatněnými verzemi této smlouvy anebo jsou velmi podobné této smlouvě a je vysoká pravděpodobnost, že se jedná zneplatněné verze smlouvy, které nejsou správně označeny jako provázané.
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Nedostatky ve smlouvách
  • Nečitelnost smlouvy : Text přílohy 145-OMM-2017-Kol.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/3893492
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3893492
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/3893492?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.