smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: V souladu se změnou předmětu plnění Smlouva číslo 5827495

smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: V souladu se změnou předmětu plnění

Základní informace
Tato smlouva je formálně v registru smluv platná, ale obsahuje tak závažné nedostatky v rozporu se zákonem , že ve skutečnosti platná velmi pravděpodobně není! (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 11.06.2018 21:52:14
ID smlouvy 5412963
ID Verze: 5827495
Uzavřena 21.12.2017, číslo smlouvy Dodatek č.1 k DIL/20/05/000478/2017 , existuje související smlouva
Smlouvu schválil Ing. Martin Vlk
Publikující strana do Rejstříku smluv

Hlavní město Praha
Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
ICO 00064581  dat.schránka 48ia97h

Plátce / Objednatel

Hlavní město Praha
Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
ICO 00064581  dat.schránka 48ia97h
Plátce peněz

Příjemci / Dodavatelé

Skanska a.s.

Praha, Líbalova 2348/1, 14900
ICO 26271303  dat.schránka d7zgbd2
Příjemce peněz


Oblasti smlouvy
Konstrukční a stavební práce (najít smlouvy ze stejného oboru)
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice (najít smlouvy ze stejného oboru)
Jsou oblasti špatně? Dejte nám vědět, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy

Cena bez DPH: 496 203 Kč

Cena s DPH: 600 406 Kč

Přílohy

Potvrzení o 1.regist...raci na ISRS.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (198 slov)

Dodatek č.1 k DIL_20...kopie) [CES].PDF

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (2528 slov)
Začerněno asi 29,19 % textu. Nejvíce na str. 3-4, 8, 10-11.
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Nedostatky ve smlouvách
  • Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/5827495
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5827495
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/5827495?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.