Smlouva o plnění mající povahu zřízení služebnosti inženýrské sítě - Smlouva číslo 7595715

Smlouva o plnění mající povahu zřízení služebnosti inženýrské sítě -

Základní informace
Upozornění: Tato verze smlouvy byla zneplatněna vkladatelem smlouvy. (Má být smlouva označena jako platná?).
Zveřejněna 11.12.2018 14:15:01
ID smlouvy 7034239
ID Verze: 7595715
Uzavřena 12.06.2018, číslo smlouvy UZSVM/OFM/6201/2017-OFMM
Publikující strana do Rejstříku smluv

Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Lihovarská 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice, CZ
ICO 69797111  dat.schránka c4nfs5n

Plátce / Objednatel

Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Lihovarská 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice, CZ
ICO 69797111  dat.schránka c4nfs5n
Plátce peněz

Dodavatelé

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha 4
ICO 65993390  dat.schránka zjq4rhz
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy

Cena bez DPH: 7 966 Kč

Přílohy
  1. Smlouva.pdf
  2. geometrický plán.pdf

Provázané smlouvy

Toto je seznam smluv, které jsou zneplatněnými verzemi této smlouvy anebo jsou velmi podobné této smlouvě a je vysoká pravděpodobnost, že se jedná zneplatněné verze smlouvy, které nejsou správně označeny jako provázané.
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/7595715
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7595715
Smlouva byla znepřístupněna, originální záznam už nemusí být dostupný.
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/7595715?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.