Hlídač Dotací: Hledání ico:25466119

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 88 výsledků

V celkové hodnotě 35 592 349 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora vybrané CS v Podkrušnohoří Neznámé Hodnota neznámá
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a činnosti muzea 11.01.2019 250 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 úhrada uznatelných nákladů projektu Podpora provozu a činnosti muzea 14.05.2019 400 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 úhrada uznatelných nákladů projektu Podpora provozu a činnosti muzea 14.05.2019 200 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a činnosti muzea 29.05.2018 450 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a činnosti muzea 05.12.2019 200 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a činnosti muzea 19.07.2017 300 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a činnosti muzea 19.07.2017 150 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 podpora provozu a činnosti muzea 19.08.2015 250 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 podpora provozu a činnosti muzea 19.08.2015 400 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a činnosti muzea 20.06.2016 400 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a činnosti muzea 20.06.2016 100 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 na úhradu uznatelných nákladů projektu Podpora provozu a činnosti muzea 06.05.2020 400 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 na úhradu uznatelných nákladů projektu Podpora provozu a činnosti muzea 06.05.2020 200 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a revitalizace 21.12.2017 1 000 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a činnosti muzea 21.03.2017 250 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora provozu a činnosti muzea 24.01.2018 250 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Účelově vázaná dotace na úhradu uznatelných nákladů projektu Podpora provozu muzea. 16.05.2022 400 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Účelově vázaná na úhradu uznatelných nákladů projektu Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže - podpora aktivit zaměřených na poznávání regionu a jeho historie prostřednictvím interaktivních zážitků v expozicích muzea. 16.05.2022 250 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Účelově vázaná dotace na úhradu uznatelných nákladů projektu Podpora provozu muzea. 16.05.2022 66 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Neinvestiční dotace na rok 2022 účelově vázaná na úhradu provozních nákladů. 26.01.2022 500 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora mzdovými příspěvky v rámci realizace projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007066. Mzdové příspěvky jsou určeny na pracovní místo u daného subjektu. 21.03.2019 120 600 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 úhrada uznatelných nákladů projektu Podpora provozu a činnosti muzea 29.06.2021 50 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 podpora provozu 10.05.2021 400 000 Kč
Detail Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 25466119 Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže - podpora aktivit zaměřených na poznávání regionu a jeho historie prostřednictvím interaktivních zážitků v expozicích muzea 10.05.2021 200 000 Kč