Hlídač Dotací: Hledání ico:25755277

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 1 330 výsledků

V celkové hodnotě 3 119 816 915 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 2002/000-282.08.02.0005 02.08.2000 4 337 595 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 121,122/N-MRK/2001-ORNK 18.07.2001 Hodnota neznámá
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 15/2000 11.08.2000 200 000 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 P0005/001 01.01.2001 849 900 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 6786/2001 03.04.2001 Hodnota neznámá
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 P0005/001 01.01.2000 231 200 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Podpora projektu "Jeden svět 2016 v Ostravě - mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech" 25.04.2016 15 000 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 GP Podpora kultury, I. výzva 2016 06.05.2016 20 000 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Protidluhové poradenství v ORP Ústí nad Labem 05.03.2018 Hodnota neznámá
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 04.01.2021 Hodnota neznámá
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Center for Civil Society Innovation 12.12.2014 Hodnota neznámá
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Asistenční pomoc krajanské komunitě v rumunském Banátu Neznámé Hodnota neznámá
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Jeden svět na školách v Moldavsku - výchova k lidským právům prostřednictvím dokumentárních filmů 04.02.2014 Hodnota neznámá
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách v Praze 01.11.2005 8 948 170 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Pracovní místo s čerpáním mzdových příspěvků v rámci projektu 116/0001786 10.01.2017 237 120 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 pracovní místo s čerpáním mzdových příspěvků - 5% spoluúčast dotovaného místa 11.01.2017 12 480 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Jeden svět v Pardubicích 2017 12.06.2017 50 400 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Fond kultury a cestovního ruchu 2018 - Jeden svět v Liberci 2019 19.12.2018 49 000 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 veřejná podpora projektu s názvem Podané ruce na cestě z dluhové pasti, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010676, 15.10.2019 54 000 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 projekt "Život kolem nás" 18.07.2018 5 000 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 projekt "Můžeme pomoci" 18.07.2018 40 000 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Zřízení předškolního klubu pro děti od 3 let v Azylovém domě Za Papírnou 7, Praha 7 27.06.2017 236 336 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Fond kultury Statutárního města Liberec - jednorázové akce 23.11.2016 47 285 Kč
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 04.10.2015 Hodnota neznámá
Detail Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Posílení občanského aktivismu na Ukrajině II Neznámé Hodnota neznámá