Hlídač Dotací: Hledání ico:00002739

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 981 výsledků

V celkové hodnotě 57 971 635 355 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Krytí MSZN dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 13.01.2017 11 370 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Drobné akce 01.05.2004 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Reverzní osmoza 01.08.1995 148 122 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Správa skládeks. p. DIAMO 09.01.2019 27 578 572 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách 07.12.2010 16 201 050 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Přístřešek na techniku u objektu K I Mydlovary 01.09.2004 350 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Přepracování kamence na síran hlinitý 01.07.1999 153 809 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Fučík - přepojení kanalizačních přípojek k obj. č.p. 750 a 1756 08.04.2015 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Úprava technologie ČDV Horní Slavkov - MaR 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Ostrava - areál Bezruč - Hydroizolace základů budovy č. 110 07.04.2016 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Zajištění bezpečnosti SDD Žebračka 01.01.2012 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Sanace lomu Hájek - PD 20.06.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 251/2001 10.12.2001 941 059 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Odvodnění odkaliště Nejdek 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Modernizace přenosu dat VJJ 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 15/2004 02.02.2004 15 000 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Výroba sanačních materiálů 01.01.2003 4 680 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Klimatizace správní budovy 01.01.2008 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Zateplení budovy č.115 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Spoluúčast SR na krytí nákladů ZNHĆ 11.01.2016 986 705 612 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Ukládání kalů - Schnodův peň 01.12.2003 348 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Barbora - Přípojka elektřiny do objektu č. 38 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rekonstrukce koryta Zlatkovského potoka 01.01.2010 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Druhý stupeň sorpce uranu 01.04.1994 59 633 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 SZNR - dopravní prostředky 2019 18.12.2019 Hodnota neznámá