Hlídač Dotací: Hledání ico:00261238 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2018

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 33 výsledků

V celkové hodnotě 104 495 625 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Statutární město Děčín 00261238 DCA-V-2/2017 07.02.2017 372 067 Kč
Detail Statutární město Děčín 00261238 Lávka přes východní nádraží v Děčíně 08.03.2018 78 846 025 Kč
Detail Statutární město Děčín 00261238 6/2018-O168 02.11.2018 Hodnota neznámá
Detail Statutární město Děčín 00261238 2/2018-O168 24.08.2018 Hodnota neznámá
Detail Statutární město Děčín 00261238 Náplní projektu je zkvalitnění poskytování sociálních služeb a dostupnost kvalitního bydlení pro osoby v bytové nouzi. Hlavním nástrojem je proto kompletní rekonstrukce 3 vytipovaných měst. bytových jednotek na sociální bydlení. Vytvoří se tak dostupné nájemní soc. bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohrožených sociálním vyloučením snažší vstup do nájemního bydlení v ČR za pomoci sociálních pracovníků, kteří budou s budoucími nájemníky sociálních bytů provádět soc. práci. 29.08.2018 1 835 914 Kč
Detail Statutární město Děčín 00261238 Mzdové příspěvky v rámci projektu OPZ č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003076 21.03.2018 108 800 Kč
Detail Statutární město Děčín 00261238 DCA-VZ-60/2015 11.12.2015 3 013 266 Kč
Detail Statutární město Děčín 00261238 Poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů 23.01.2018 64 233 Kč