Hlídač Dotací: Hledání ico:70889953

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 1 483 výsledků

V celkové hodnotě 2 646 250 797 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Litavka Trhové Dušníky - oprava dlažeb v ř. km 37, 300 - 37,825 01.09.2003 4 819 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 DVT Hůrecký potok, ř.km 0,800 - 2,740 Hůrky u Lišova - odstranění nánosů, oprava koryta 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Zlatý potok, ř.km 10,450 - 11,000 Vitějovice - obnovení průtočného profilu 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 VD Vraňany - odstranění povodňových škod 01.09.2003 1 750 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Volyňka - oprava koryta, Vimperk "Brloh", ř. km 37,45 - 38,08 01.05.2004 259 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 LBP Hájevského potoka Hořesedly, ř. km. 0,000-0,28756, rekonstrukce úpravy koryta 07.11.2016 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 DVT Nihošovický potok, IDVT 10276386, ř.km 0,000 - 0,450, Nihošovice - oprava regulace 20.09.2019 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 ZKT PP č.4 Krupského potoka 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Arneštovice - oprava jezu a odtěžení sedimentů 01.09.2004 2 938 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Polečnice ř.km 7,000 - 7,600 Kájov - OPŠ - stabilizace břehových nátrží 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Vejprnický potok, Nýřany, Tlučná - odstranění nánosů v ř. km 8,70 - 11,50 01.09.2003 1 680 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Vltava, PB, ř.km 74,400 k.ú. Měchenice - odstranění nánosů z potoka "Březová" 14.12.2015 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Hájevský potok, ř.km 0,700 - 1,800 Kněževes, odstranění nánosů 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Lužnice, ř.km 22,250 – 22,327, oprava jezu a opevnění 01.01.2007 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 DVT Olešenský potok, IDVT 10251354, ř.km 0,000 – 6,384, Sviny – čištění koryta 18.01.2018 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Zlatý potok, Čichtice, ř.km 1,350 - 1,900 - obnovení průtočného profilu 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Berounka Liblín - Kršíře - odstranění nánosů a údržba břehových porostů v ř.km 101,40 - 118,10 01.09.2003 1 024 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 VD Vraňany - oprava povodňové hráze Dušníky - Dědibaby 01.10.2002 481 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Sázava, Městečko - oprava jezu - sanace kaverny v pravém jezovém poli a osázení npových hradících trámů vorové propusti 01.09.2003 64 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Želivka, ř. km 0,0-3,85, nános 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 DVT Brložský potok, IDVT 10239007, ř.km 15,120 – 15,566, Velká Turná - oprava regulace 25.10.2018 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Litavka, Podlesí - odstranění nánosů a nátrží v ř. km 42,68 - 43,21 01.05.2005 1 451 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Oprava břehového opevnění plavebního kanálu Troja - Podbaba 01.09.2003 3 439 000 Kč
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Vltava HPK Troja - Podbaba - lokální opravy opevnění 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 Kyselá voda, ř.km 4,150 - 4,900 - oprava břehového opevnění - povodňová škoda 01.01.2013 Hodnota neznámá