Výsledky hledání

Pro hledaný výraz "elektronické mýto" bylo nalezeno 395 výsledků.
Hlídání nových informací ve všech databázích Hlídače
Máme pro vás denné sledovat nové informace na Hlídači odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat všechny novinky o "elektronické mýto" ve všech databázích

Nalezené smlouvy

329 výsledků

Celková cena nalezených smluv 918 mld. Kč

  Smlouva podepsána   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 9. 2018 Detail Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. Právní poradenství v souvislosti s implementací a zahájením provozu Systému elektronického mýta 2 178 000  Kč
9. 10. 2017 Detail Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ředitelství silnic a dálnic ČR Smlouva o plnění mající povahu věcného břemene, parc.č. 2636 v k.ú. Smolín a obci Pohořelice 65 460  Kč
6. 12. 2018 Detail Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ředitelství silnic a dálnic ČR Smlouva o plnění mající povahu zřízení služebnosti inženýrské sítě - pozemek poz. parcela 1088/2, k.ú. Nošovice 9 639  Kč
30. 7. 2007 Detail Kapsch Telematic Services spol. s r.o. Ředitelství silnic a dálnic ČR Smlouva o sdružených dodávky elektřiny 450 120  Kč
18. 9. 2014 Detail Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. Poskytování právních služeb - problematika provozovatele elektronického mýta 1 800  Kč
2. 1. 2015 Detail Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o. D1 ÚSEK 16 – MÚK Velký Beranov – MÚK Měřín, PDPS v rozsahu RDS/AD 24 719 695  Kč
22. 8. 2016 Detail Ministerstvo dopravy České republiky EQUITA Consulting s.r.o. Zhotovení znaleckého posudku pro ověření skutečnosti, zda cena obsažená v indikativní nabídce stávajícího dodavatele služeb v rámci zajištění provozu Systému elektronického mýta po roce 2016 odpovídá ceně obvyklé (II) 2 093 300  Kč
22. 8. 2016 Detail Ministerstvo dopravy České republiky A-Consult plus, spol. s r.o. Zhotovení znaleckého posudku pro ověření skutečnosti, zda cena obsažená v indikativní nabídce stávajícího dodavatele služeb v rámci zajištění provozu Systému elektronického mýta po roce 2016 odpovídá ceně obvyklé (I) 2 359 500  Kč
25. 7. 2016 Detail Generální ředitelství cel Ředitelství silnic a dálnic ČR Bezúplatný převod - 3 auta XXXXXXXXXXX. (AVISme 2017000249) 7 396 981  Kč
2. 11. 2017 Detail Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. Právní služby k VZ: Vypracování projektu včetně jeho projednání a vydání stanovení na osazení dopra 363 000  Kč
zobrazit všechny nalezené smlouvy Hlídat nové smlouvy

Nalezené veřejné zakázky

51 výsledků
  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
365569 20. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
Poskytování právních služeb - problematika provozovatele elektronického mýta 15 000 000  Kč
365569 9. 8. 2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s.r.o.


Poskytování právních služeb - problematika provozovatele elektronického mýta 1 800  Kč
634209 9. 9. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo dopravy Zajištění provozu systému elektronického mýta po roce 2016 5 268 565 046  Kč
526716 13. 1. 2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Úprava SW Elektronického systému výkonového zpoplatnění v souvislosti s novelizací zákona č. 13/1997 Sb. 6 990 000  Kč
P18V00148618 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Kapsch Telematic Services spol. s r.o.
Úprava elektronického systému výkonového zpoplatnění v souvislosti se změnou legislativy (GDPR) 320 472  Kč
zobrazit všechny nalezené veřejné zakázky Hlídat nové zakázky

Údaje jsme našli i v dalších databázích

15 výsledků