Hlídač Smluv: Hledání

ico:00277444

Hledání v registru smluv Snadné hledání podle více kritérií

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

0 A Á B C Ć Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W Y Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 821 výsledků

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 11. 2216 22. 12. 2016 Detail smlouvy Město Svitavy Petr Hák Objednávka 105 028 Kč
10. 8. 2019 27. 8. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy FIN-servis, a.s. Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů Neuvedena
17. 10. 2018 17. 10. 2018 Detail smlouvy SPORTES Svitavy s.r.o. Město Svitavy dodatek č. 4 nájemní smlouvy na pronájem nemovitých věcí v obci Svitavy a katastrálních územích Svitavy-předměstí a Svitavy-město 2 617 230 Kč
17. 10. 2018 18. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy WAREX spol. s r.o. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - stavební práce (vícepráce, prodloužení termínu dokončení stavby): "Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby" 116 828 Kč
15. 10. 2018 16. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy ZO ČSOP Zelené Vendolí, 736 - Pobočný spolek Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - provoz záchranné stanice volně žijících živočichů 133 100 Kč
11. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Skupinový vodovod Svitavy Darovací smlouva 423 500 Kč
10. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Dalibor Dostálek Objednávka - úprava plochy budoucího parkoviště v Parku patriotů 105 270 Kč
10. 10. 2018 10. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy JEMA - inženýrské stavby, spol. s r.o. kupní smlouva - úplatné nabytí pozemků v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-předměstí, jejichž součástmi, resp. příslušenstvím jsou stavby komunikace 5 586 573 Kč
9. 10. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy RABBIT Trhový Štěpánov a.s. dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu T. G. Masaryka 166/4 ve Svitavách 471 900 Kč
8. 10. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy Dřevojas, výrobní družstvo Město Svitavy Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - směna pozemků v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-předměstí a zřízení věcného břemene vedení kanalizace ve prospěch města Svitavy 57 620 Kč
8. 10. 2018 11. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Miroslav Zamazal Objednávka zhotovení atypických kovových dvoupatrových postelí - projekt ŠANCE - zařízení pro sociálně vyloučené osoby 80 150 Kč
8. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy SPORTES Svitavy s.r.o. Smlouva o dílo (objednávka) na akci Provizorní úprava vrchního vedení veřejného osvětlení na ulici Lázeňská a doplnění svítidel na ulicích Šalounova, Lázeňská, Národního Osvobození, Dělnická a Radiměřská ve Svitavách 177 126 Kč
5. 10. 2018 16. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy
  1. Skupinový vodovod Svitavy
  2. Vodárenská Svitavy s.r.o.
Smlouva o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Neuvedena
5. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o. Oprava střechy RD Vladimíra Holana 802/2, 803/4, Svitavy 606 242 Kč
5. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o. Oprava střechy bytového domu na náměstí Míru 35/75, Svitavy 593 655 Kč
5. 10. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy František Michalec Objednávka 2 ks kontejnerová vana 4500x2340x1500 mm 185 130 Kč
5. 10. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Vodárenská Svitavy s.r.o. Objednávka - výměna 1 ks šoupátka DN 100 v ul. Dimitrovova, Svitavy 91 839 Kč
5. 10. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Vodárenská Svitavy s.r.o. Objednávka - osazení 1 ks šoupátka DN 350 na ul. Olomoucká, Svitavy na vodovodním řadu 155 514 Kč
5. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Vodárenská Svitavy s.r.o. Příkazní smlouva o provozování oddílné dešťové kanalizace 726 000 Kč
5. 10. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Vodárenská Svitavy s.r.o. Objednávka - výměna 3 ks šoupátek v ul. Pavlovova, Svitavy 116 231 Kč
5. 10. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Vodárenská Svitavy s.r.o. Objednávka - výměna 3 ks podzemních hydrantů DN 80 - 1250 v ul. Pavlovova, Svitavy 154 275 Kč
3. 10. 2018 3. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy SPORTES Svitavy s.r.o. Objednávka - úklid černých skládek kolem Komunitní kompostárny Svitavy 121 000 Kč
2. 10. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Pardubický kraj Směnná smlouva- pozemky S/OM/1153/16/MS 35 114 Kč
2. 10. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Veřejsnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů "Mladí badatelé na Pražské" a "Areál badatelsky orientované výuky (BOV) - ZŠ Sokolovská 1 008 414 Kč
2. 10. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Povodí Moravy, s.p. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa 7 865 000 Kč
2. 10. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy SVITAVSKÝ BASKET s.r.o. Smlouva o reklamě a propagaci - zajištění reklamy a propagace klienta 1 000 000 Kč
1. 10. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy M - SILNICE a.s. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo "Rekonstrukce povrchu ulice Pavlovova, Svitavy" nutné provést vícepráce 6 435 635 Kč
27. 9. 2018 1. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy HBH Projekt spol. s r.o. Objednávka :"Dopravně bezpečnostní analýza oblasti." 196 020 Kč
27. 9. 2018 1. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy HBH Projekt spol. s r.o. Objednávka :"Analýza současného stavu zastávek VHD ve Svitavách. Dopravně inženýrska analýza." 174 240 Kč
26. 9. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Martin Kučera SoD Oprava budovy školní jídelny, T.G. Masaryka 35/27, Svitavy 170 777 Kč
26. 9. 2018 26. 9. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy ABLOC Praha s.r.o. Smlouva o dílo - Stavební úpravy skladových ploch sypkých materiálů v areálu ČOV Hradec nad Svitavou 3 844 558 Kč
26. 9. 2018 27. 9. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Kamil Kyanka SoD na opravu spodní části stavby a terénní úpravy objektu městské bašty ve Svitavách 145 987 Kč
25. 9. 2018 25. 9. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Bonanza Vendolí, z.ú. Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení na zajištění služeb Mentorské asistence v roce 2018 75 600 Kč
25. 9. 2018 27. 9. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Jiří Doskočil Objednávka - výměna oken do kanceláří městské policie MÚ TGM 5/35 Svitavy, jejich demontáž, likvidace i montáž 109 457 Kč
25. 9. 2018 18. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Erste Grantika Advisory, a.s. Příkazní smlouva č. SML10731 - Pojištění majetku města, odpovědnosti za škodu a havarijní pojištění vozidel 58 080 Kč
25. 9. 2018 3. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy RTS,a.s. Příkazní smlouva - zastupování příkazce v rámci celého průběhu zadávacího řízení - Obnova objektu MěÚ T.G.Masaryka 5/35 Svitavy - obnova fasády a obnova terasy A, B 72 600 Kč
25. 9. 2018 25. 9. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Bonanza Vendolí, z.ú. Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení na zajištění služeb dětského letního tábora pro děti v péči OSPOD SY 53 000 Kč
25. 9. 2018 25. 9. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy František Michalec Objednávka - 2 ks kontejner vana 4500x2340x1500mm 185 130 Kč
25. 9. 2018 26. 9. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy ČEZ Distribuce, a. s. kupní smlouva - prodej pozemků v obci Svitavy a katastrálních územích Svitavy-předměstí a Čtyřicet Lánů 1 021 240 Kč
24. 9. 2018 25. 9. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy ČEZ Distribuce, a. s. Dodatek č.2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě - mění se výše podílu za příkon na 40.000,00 Kč 48 400 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka