Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 498 výsledků

Celková cena nalezených smluv 342,5 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 11. 2216 22. 12. 2016 Detail smlouvy Město Svitavy Petr Hák Objednávka 105 028 Kč
19. 2. 2018 19. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Skupinový vodovod Svitavy Smlouva - převod všech práv z investorství Rekonstrukce vodovodu v ulici T.G.Masaryka, Poličská a Sokoovská ve Svitavách Neuvedena
16. 2. 2018 19. 2. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva LE hromadná Neuvedena
16. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva LE hromadná Neuvedena
16. 2. 2018 16. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy JEMA - inženýrské stavby, spol. s r.o. směnná smlouva - směna pozemků v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-předměstí 46 283 Kč
14. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy Pavel Kopsa Město Svitavy Smlouva o dílo - Silnoproudá elektroinstalace - Kotelna pro p.č. st 8/2, Svitavy - Předměstí 143 021 Kč
14. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy Pavel Kopsa Město Svitavy Smlouva o dílo - Silnoproudá elektroinstalace - Prádelna pro p.č. st 2/3, Svitavy - Předměstí 139 512 Kč
13. 2. 2018 15. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace "Rekonstrukce a výměna kanalizace a vodovodu T.G.Masaryka 235 950 Kč
13. 2. 2018 13. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy AKVASTAV Svitavy s.r.o. Objednávka na umístění sloupů veřejného osvětlení akce: Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy-Moravský Lačnov 121 848 Kč
12. 2. 2018 15. 2. 2018 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Město Svitavy Dohoda o spolupráci Neuvedena
9. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy OR-CZ spol. s r.o. Město Svitavy Smlouva o dílo - Rekonstrukce objektu Tovární 28 ve Svitavách - datová síť 209 311 Kč
9. 2. 2018 15. 2. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Dohoda o převodu účastnických smluv (pro RS) Neuvedena
8. 2. 2018 16. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4044270 Neuvedena
8. 2. 2018 16. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4044272 Neuvedena
8. 2. 2018 16. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4044268 Neuvedena
8. 2. 2018 16. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4044264 Neuvedena
8. 2. 2018 16. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4044274 Neuvedena
8. 2. 2018 8. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci zadávacího řízení - Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33A ve Svitavách 90 750 Kč
8. 2. 2018 16. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4044266 Neuvedena
7. 2. 2018 7. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy VK CAD s.r.o. Objednávka - zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Čerpací stanice a výtlačný řad pro kanalizační stoku Vítězná 88 330 Kč
2. 2. 2018 6. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy EKOEKO s.r.o. Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace na akci "Technologické úpravy ČOV Svitavy" 877 250 Kč
30. 1. 2018 1. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy HEJDUK CZ s.r.o. Příkazní smlouva na zajištění TDI stavby Přestupní terminál Svitavy nádraží 675 180 Kč
30. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Pavel Schwär kupní smlouva - úplatné nabytí pozemků v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-předměstí Neuvedena
26. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s. Smlouva o dílo (č. 64/2018/OVS) 354 649 Kč
26. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Spolek Moravský Lačnov smlouva o výpůjčce - výpůjčka části pozemku a pozemku, jehož součástí je jiná stavba v obci Svitavy a katastrálním území Moravský Lačnov 108 900 Kč
24. 1. 2018 26. 1. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva LE hromadný Neuvedena
23. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva LE hromadný Neuvedena
23. 1. 2018 24. 1. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Lubomír Bačovský Objednávka - KPD na akci Snížení energetické náročnosti budovy a oprava fasády MÚ T.G.M.5/35 Svitavy 70 180 Kč
19. 1. 2018 6. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy ALFAX, s.r.o. Smlouva o poskytování poradenských služeb 78 650 Kč
15. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Neuvedena
11. 1. 2018 12. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Regionální rozovjová agentura Pardubického kraje Příkazní smlouva 118 580 Kč
11. 1. 2018 12. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Regionální rozvojová agentura pardubického kraje smlouva 791 - Smlouva o spolupráci 359 370 Kč
9. 1. 2018 12. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy A J Produkty s.r.o. objednávka 1796 _ kancelářský nábytek 70 000 Kč
5. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva LE hromadná Neuvedena
2. 1. 2018 3. 1. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva LE hromadná Neuvedena
2. 1. 2018 3. 1. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva LE hromadná Neuvedena
27. 12. 2017 1. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Skupinový vodovod Svitavy Dohoda o rozdělení nájemného za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku v roce 2018 Neuvedena
21. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy VK CAD s.r.o. Zhtovení projektové dokumentace na stavbu Rekonstrukce vodovodu v ul. T.G.Masaryka, Poličská a Sokolovská, Svitavy 238 370 Kč
21. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy LBtech a.s. Město Svitavy dohoda o úhradě výdajů - spoluúčast na výdajích spojených s obnovou komunikace (Pavlovova) 572 522 Kč
21. 12. 2017 27. 12. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Dohoda o převodu účastnických smluv (pro RS) Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka