Hlídač Smluv: Hledání

ico:26782596

Hledání v registru smluv Snadné hledání podle více kritérií

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Ć Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W Y Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 26 výsledků

Celková cena nalezených smluv 58,99 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 7. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Technické služby Vsetín, s.r.o.
  1. Technické služby Vsetín, s.r.o.
  2. TRANSCARGO s.r.o.
Rámcová kupní smlouva o podmínkách prodeje ropných a jiných produktů Neuvedena
1. 1. 2016 13. 9. 2017 Detail smlouvy Technické služby Vsetín, s.r.o. Valašskokloboucké služby s.r.o. Smlouva a dodatek č. 1 ke smlouvě o ukládání odpadu na skládku Neuvedena
22. 8. 2017 30. 8. 2017 Detail smlouvy Technické služby Vsetín, s.r.o. BAMONAFT a.s. Dodávka pohonných hmot Neuvedena
25. 10. 2017 23. 11. 2017 Detail smlouvy Vsetínská nemocnice a.s. Technické služby Vsetín, s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí Neuvedena
21. 4. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Technické služby Vsetín, s.r.o. Smlouva - O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Neuvedena
27. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pojišťovna a.s. Technické služby Vsetín, s.r.o. Kolektivní pojištění odpovědnosti 70 434 Kč
6. 11. 2014 18. 8. 2017 Detail smlouvy Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Technické služby Vsetín, s.r.o. Smlouva o zajištění odvozu TKO 88 441 Kč
19. 10. 2017 23. 10. 2017 Detail smlouvy Město Vsetín Technické služby Vsetín, s.r.o. KOUPĚ, SMĚNA, PRODEJ - kupní smlouva 25 917 000 Kč
22. 6. 2018 16. 7. 2018 Detail smlouvy Město Vsetín Technické služby Vsetín, s.r.o. OSTATNÍ - dohoda o započtení pohledávek 31 359 570 Kč
30. 12. 2016 6. 6. 2017 Detail smlouvy Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 Technické služby Vsetín, s.r.o. Smlouva o pravidelném svozu a likvidaci komunálního odpadu Neuvedena
13. 1. 2017 17. 1. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Technické služby Vsetín, s.r.o. Kupní smlouva Neuvedena
3. 2. 2017 16. 3. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Technické služby Vsetín, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb v oblasti životního prostředí 145 200 Kč
7. 9. 2016 7. 9. 2016 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Technické služby Vsetín, s.r.o. 4200010713_SML - smlouva o uložení a vývozu komunálního o 3 377 Kč
28. 6. 2017 7. 7. 2017 Detail smlouvy Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 Technické služby Vsetín, s.r.o. Svoz a likvidace komunálního odpadu Neuvedena
16. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Technické služby Vsetín, s.r.o. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín svoz odpadu Neuvedena
31. 7. 2017 23. 11. 2017 Detail smlouvy Vsetínská nemocnice a.s. Technické služby Vsetín, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb v oblasti životního prostředí Neuvedena
8. 6. 2017 14. 6. 2017 Detail smlouvy Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Technické služby Vsetín, s.r.o. Smlouva o pravidelném svozu a likvidaci komunálního odpadu 78 030 Kč
29. 6. 2018 29. 6. 2018 Detail smlouvy Město Vsetín Technické služby Vsetín, s.r.o. KOUPĚ, SMĚNA, PRODEJ - kupní smlouva 199 650 Kč
8. 8. 2017 10. 8. 2017 Detail smlouvy Masarykova veřejná knihovna Vsetín Technické služby Vsetín, s.r.o. SMLOUVA o pravidelném svozu a likvidaci komunálního odpadu 56 991 Kč
12. 12. 2017 20. 12. 2017 Detail smlouvy Město Vsetín Technické služby Vsetín, s.r.o. DÍLO - smlouva o poskytování služeb v oblasti životního prostředí 227 093 Kč
17. 8. 2016 29. 8. 2016 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Technické služby Vsetín, s.r.o. Smlouva o odvozu a odstranění odpadu 105 000 Kč
8. 12. 2017 18. 12. 2017 Detail smlouvy Vsetínská sportovní, s.r.o. Technické služby Vsetín, s.r.o. Smlouva o pravidelném svozu a likvidaci komunálnímu odpadu - 2018 Neuvedena
30. 9. 2016 31. 1. 2018 Detail smlouvy Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace Technické služby Vsetín, s.r.o. SD-svoz a likvidace odpadu 130 869 Kč
22. 5. 2018 22. 5. 2018 Detail smlouvy Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace Technické služby Vsetín, s.r.o. Poskytování služeb v oblasti životního prostředí 605 000 Kč
30. 12. 2016 6. 4. 2018 Detail smlouvy Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Technické služby Vsetín, s.r.o. Smlouva o pravidelném svozu a likvidaci komunálního odpadu Neuvedena
23. 3. 2018 27. 3. 2018 Detail smlouvy Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Technické služby Vsetín, s.r.o. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka