Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:26872307 jsme našli 64 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:26872307 v celém Hlídači

ico:26872307 jsme nalezli ještě v těchto databázích


Nalezené smlouvy 22 výsledků

Celková cena nalezených smluv 111 mil. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 3636728 2. 11. 2017 PRECHEZA a.s. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 72 600 Kč
Objednávka přípravy vzorků  | Obor: Chemické výrobky
 7275607 31. 10. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRECHEZA a.s. 1 693 340 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  | Obor: Stavebnictví
 10383562 1. 10. 2019 Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. PRECHEZA a.s. 405 350 Kč
Příprava kompozitních nanosorbentů ve čtvrtprovozním měřítku a ověření technologie.  | Obor: Tisk
 4130812 11. 12. 2017 DIAMO, státní podnik PRECHEZA a.s. 2 982 650 Kč
likvidace nádrže 416 D  | Obor: Stavebnictví
 11131984 9. 10. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 1. PRECHEZA a.s.
 2. Veolia Energie ČR, a.s.
6 240 492 Kč
SO 413.3 Provizorní připojení VN strojíren a Prerchezy  | Obor: Stavebnictví
 2253670 29. 9. 2016 PRECHEZA a.s. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Neuvedena
Výzkum.  | Obor: Reklamní a marketingové služby
 7275551 31. 10. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRECHEZA a.s. 3 879 360 Kč
Smlouva o nájmu  | Obor: Stavebnictví
 8250367 15. 2. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRECHEZA a.s. 49 622 560 Kč
D1 st. 0136 Říkovice - Přerov - Smlouva o provozní škodě SO 166, 650, 782  | Obor: Stavebnictví
 9200671 14. 5. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 1. PRECHEZA a.s.
 2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  | Obor: Stavebnictví
 9510131 18. 6. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRECHEZA a.s. 15 675 549 Kč
D1 0136 smlouva o budoucím předání a převzetí vyvolané investice SO 150 a SO151  | Obor: Stavebnictví
 10544018 17. 10. 2019 PRECHEZA a.s. DIAMO, státní podnik 4 402 186 Kč
Likvidace nádrže  | Obor: Stavebnictví
 9934675 26. 7. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRECHEZA a.s. 5 658 081 Kč
KUPNÍ SMLOUVA  | Obor: Stavebnictví
 7927275 15. 1. 2019 Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) PRECHEZA a.s. 4 598 000 Kč
Kupní smlouva - pozemky parc.č. 4084, 4077, 4022 v k.ú. Troubky nad Bečvou a parc. č. 1240 k.ú. Henčlov  | Obor: Realitní služby
 6621559 28. 8. 2018 DIAMO, státní podnik PRECHEZA a.s. 4 467 320 Kč
Smlouva o likvidaci nádrže 417 C  | Obor: Stavebnictví
 7682935 13. 11. 2018 Povodí Moravy, s.p. PRECHEZA a.s. 27 730 Kč
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Precheza a.s. – vodovodní přípojka z ulice Tovačovské  | Obor: Stavebnictví
 2394166 31. 5. 2017 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava PRECHEZA a.s. Neuvedena
Objednávka: Analýza vzorků  | Obor: Stroje a zařízení
 610297 16. 11. 2016 DIAMO, státní podnik PRECHEZA a.s. 4 591 950 Kč
likvidace nádrží 417 A, B, E a přijetí materiálů k využití při sanaci odkaliště K IV/R na PRLP Mydlovary  | Obor: Stavebnictví
 9200675 14. 5. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 1. PRECHEZA a.s.
 2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  | Obor: Stavebnictví
 10151086 16. 9. 2019 Statutární město Přerov PRECHEZA a.s. 277 558 Kč
Smlouva o zřízení služebnosti  | Obor: Stavebnictví
 8250379 15. 2. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRECHEZA a.s. 1 131 350 Kč
D1 st. 0136 Říkovice - Přerov - Vynucená překládka veřejného osvětlení SO441 a SO442  | Obor: Stavebnictví
 7275623 31. 10. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRECHEZA a.s. 409 860 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  | Obor: Stavebnictví
 8602603 22. 3. 2019 Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) PRECHEZA a.s. 4 598 000 Kč
Kupní smlouva - pozemky parc. č. 4084, 4077, 4022, vše v k. ú. Troubky nad Bečvou, parc. č. 1240, v k. ú. Henčlov  | Obor: Realitní služby
 • Exportovat výsledky do Excelu

ico:26872307 jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 265 197 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy