Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:27403505 bylo nalezeno 456 výsledků.
Hlídání nových informací ve všech databázích Hlídače
Máme pro vás denné sledovat nové informace na Hlídači odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat všechny novinky o ico:27403505 ve všech databázích

Nalezené smlouvy

454 výsledků

Celková cena nalezených smluv 74 mil. Kč

  Smlouva podepsána   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 11. 2016 Detail Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. prodej plynárenského zařízení v k. ú. Běchovice 189 912  Kč
17. 7. 2017 Detail Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. STL plynovod na parc.č. 520, 516/1, 363/6 v k.ú. Radlice. Neuvedena
9. 11. 2016 Detail Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích HMP parc. č. 1244, 1247 a 1246/1 v k.ú. Stodůlky na VT plynovod ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
8. 7. 2016 Detail Generální ředitelství cel Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě - zemní plyn (AVISme 2017000392) Neuvedena
13. 8. 2013 Detail Středočeský kraj Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Smlouva o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení 145 200  Kč
23. 7. 2018 Detail Městská část Praha-Suchdol Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. ISRS - sml 59/2018 - zřízení věcného břemene v ul. Ke Kozím hřbetům, uložení STL plynovodu 138 448  Kč
9. 8. 2017 Detail ALFA Property Development s.r.o.
  1. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
  2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
smlouva 0 budouci smlouve 0 zfizeni vecneho bfemene Neuvedena
3. 11. 2016 Detail CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene Neuvedena
28. 5. 2018 Detail Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Libušská, č, akce 999053 - přeložení STL plynovodu DN 200 a STL plynovodní přípojky pro objekt čp. 278/93 v ulici Libušská 121 000  Kč
11. 6. 2018 Detail Diplomatický servis Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie moloodběratel - domácnost č. 45/200/18 6 050  Kč
zobrazit všechny nalezené smlouvy Hlídat nové smlouvy

Údaje jsme našli i v dalších databázích

2 výsledky