Hlídač Smluv: Hledání

ico:27403505

Hledání v registru smluv Snadné hledání podle více kritérií

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Ć Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W Y Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 344 výsledků

Celková cena nalezených smluv 71,41 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 11. 2016 4. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. prodej plynárenského zařízení v k. ú. Běchovice 189 912 Kč
17. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. STL plynovod na parc.č. 520, 516/1, 363/6 v k.ú. Radlice. Neuvedena
9. 11. 2016 1. 12. 2016 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích HMP parc. č. 1244, 1247 a 1246/1 v k.ú. Stodůlky na VT plynovod ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
24. 4. 2015 7. 8. 2017 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Rámcová smlouva o ochodování na finančním trhu Neuvedena
8. 7. 2016 12. 6. 2017 Detail smlouvy Generální ředitelství cel Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě - zemní plyn (AVISme 2017000392) Neuvedena
13. 8. 2013 4. 10. 2017 Detail smlouvy Středočeský kraj Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Smlouva o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení 145 200 Kč
10. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: smlouva o zrizeni vecneho bremene ulozeni plynovodu 29 633 Kč
27. 7. 2016 10. 8. 2016 Detail smlouvy Městská část Praha-Libuš Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Neuvedena
12. 6. 2008 18. 5. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. pronájem pozemků parc.č. 13/55 a 13/54 v kat. území Suchdol ( dle GP odděleno z pozemku parc.č. 13/1 kat. území Suchdol) Neuvedena
13. 3. 2017 4. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. smlouva o zrizeni vecneho bremene ulozeni plynovodu Neuvedena
4. 10. 2017 10. 10. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: smlouva o zrizeni sluzebnosti ulozeni pripojky vody, kanalizace a plynu 16 847 Kč
9. 3. 2017 27. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: smlouva o zrizeni vecneho bremene ulozeni plynovodu Neuvedena
9. 8. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy ALFA Property Development s.r.o.
  1. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
  2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
smlouva 0 budouci smlouve 0 zfizeni vecneho bfemene Neuvedena
3. 11. 2016 21. 11. 2016 Detail smlouvy CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene Neuvedena
28. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Libušská, č, akce 999053 - přeložení STL plynovodu DN 200 a STL plynovodní přípojky pro objekt čp. 278/93 v ulici Libušská 121 000 Kč
11. 6. 2018 27. 6. 2018 Detail smlouvy Diplomatický servis Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie moloodběratel - domácnost č. 45/200/18 6 050 Kč
11. 1. 2017 17. 1. 2017 Detail smlouvy STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě Neuvedena
29. 8. 2017 30. 8. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o přeložce Dolní Břežany - obchvat 131 588 Kč
29. 5. 2017 27. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: smlouva o zrizeni vecneho bremene ulozeni plynovodu 605 Kč
18. 5. 2017 6. 6. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. smlouva o smlouvě budoucí § 1785 a násl. NOZ: Smluvní strany se dohodly na spolupráci, spočívající v přípravě a realizaci stavby "Výstavba plynárenského zařízení pro odběrné místo ul. Ke Křížkám v Praze 15 - Dubči? Neuvedena
12. 4. 2018 12. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Zajištění vybudování přeložky PZ sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré činnosti, potřebné k přípravě a vybudování přeložky PZ podle čl. II. této smlouvy... 54 450 Kč
5. 5. 2017 22. 5. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. stavba č. 411170 "ZŠ Zličín - výstavba" - zřízení plynovodní přípojky č. 17 - 03 Neuvedena
2. 9. 2016 13. 2. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
  2. Správa železniční dopravní cesty, státní
bud. VB služebnost 4482/1 k.ú. Strašnice přeložka Zahradní město Neuvedena
7. 12. 2016 3. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Jižní spojka - akustika, 2. etapa, úsek Na Strži - 5. května, Praha 4, č. akce 999429/2 - přeložka plynárenského zařízení 60 500 Kč
27. 7. 2016 25. 8. 2016 Detail smlouvy Městská část Praha-Libuš Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Neuvedena
31. 1. 2018 11. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. smlouva o smlouvě budoucí § 1785 a násl. NOZ: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., členem koncernu Pražská plynárenská, a.s. na uložení NTL a STL plynovodu nad koryto Botiče na pozemku HMP parc. č. ... Neuvedena
14. 5. 2015 28. 4. 2016 Detail smlouvy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Neuvedena
26. 10. 2016 27. 10. 2016 Detail smlouvy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 3 630 Kč
16. 8. 2016 4. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. smlouva o zrizeni vecneho bremene ulozeni plynovodu Neuvedena
8. 9. 2017 11. 9. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. Městská část Praha-Lysolaje
  2. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
smlouva o smlouvě budoucí § 1785 a násl. NOZ: Smlouva o smlouvě budoucí, přeložka VTL plynovodu DN 100 stavby č.3111 TV Lysolaje, etapa 0013 Poustka část 4. Neuvedena
28. 8. 2017 28. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Žadateli vznikla potřeba přemístění PZ v souvislosti s jím prováděnou stavební akcí pod názvem : TV Lysolaje ? č.s.3111, etapa 0013 Poustka (4.část) v obci Lysolaje, spočívaj... Neuvedena
21. 6. 2017 25. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: smlouva budouci o zrizeni sluzebnosti ulozeni plynovodu 107 908 Kč
24. 7. 2018 24. 7. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., BVB -umístění plynárenského zařízení na parc. č. 373/15 a parc. č. 447/2 v k.ú. Motol Neuvedena
13. 12. 2017 4. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. Městská část Praha Lysolaje
  2. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 501/10, 201/11, 501/12, a 501/130 v k.ú Lysolaje, obec Praha, zapsaných na LV č.414. 121 Kč
1. 9. 2016 13. 2. 2017 Detail smlouvy Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a. s. Dodávky zemního plynu Neuvedena
28. 6. 2017 31. 8. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 12 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene 114 708 Kč
25. 8. 2016 9. 9. 2016 Detail smlouvy CENTRAL GROUP Nad Modřanskou roklí a.s. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Provedení přeložky plynárenského zařízení 62 920 Kč
3. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Určení mechanických a lomově mechanických charakteristik Neuvedena
24. 11. 2017 21. 2. 2018 Detail smlouvy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Městská část Praha 17 Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti - STL plynovod a přípojky ul. Mrkvičkova čp 1352,1360,1370 85 063 Kč
20. 10. 2016 28. 2. 2017 Detail smlouvy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost VB Služebnost k.ú. Libeň 95 870 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka