Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:27403505 jsme našli 980 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:27403505 v celém Hlídači


Nalezené smlouvy 957 výsledků

Celková cena nalezených smluv 436 mil. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 12194552 23. 3. 2020 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Neuvedena
fin. dar  | Obor: Dary a dotace
 2899870 26. 7. 2017 Univerzita Karlova Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 205 700 Kč
FSV - Smlouva o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení  | Obor: Stavebnictví
 11054456 20. 11. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 1. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
 2. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
Neuvedena
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 873/249 a 1217/12, v k.ú. Kamýk, „tramvajová trať Modřany – Libuš, 1. etapa“ „tramvajová trať Modřany – Libuš, 1.  | Obor: Stavebnictví
 862425 9. 11. 2016 CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o.
 1. Městská část Praha 22
 2. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Neuvedena
Smlouva o zřízení věcného břemene  | Obor: Stavebnictví
 10424906 10. 9. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce,a.s. člen koncernu Pražská plynárenská 94 392 Kč
Kupní smlouva, parc. č. 873/116, k.ú. Libuš, „Tramvajová trať Modřany - Libuš“  | Obor: Stavebnictví
 11783412 19. 2. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Neuvedena
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 4423/2, k.ú. Modřany, „Tramvajová trať Modřany – Libuš, 1. etapa“  | Obor: Stavebnictví
 365661 17. 5. 2016 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 6 000 Kč
Stavba č. 8615 ?Kolektor Hlávkův most? - provedení přeložky plynárenského zařízení  | Obor: Stavebnictví
 6158923 9. 7. 2018 Diplomatický servis Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 6 050 Kč
Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel - domácnost č. 61/200/18  | Obor: Energie
 1830746 24. 4. 2017 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
stavba č. 42932 P + R Černý Most III. - přeložka stávajícího STL plynovodu  | Obor: Stavebnictví
 8805667 17. 4. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Neuvedena
dohoda o ukončení smlouvyo smlouvě budoucí o zřízení VB č. 0008080007
 14454604 12. 11. 2020 Městská část Praha-Satalice Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel - domácnost, U Obory, MŠ  | Obor: Energie
 13938160 25. 9. 2020 Úřad městské části Praha Dolní Chabry Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 7 435 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene  | Obor: Stavebnictví
 15107991 21. 12. 2020 Zoologická zahrada hl. m. Prahy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
Smlouva o provozování plynárenského zařízení  | Obor: Stavebnictví
 1611894 14. 10. 2016 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
smlouva o zrizeni vecneho bremene ulozeni plynovodu  | Obor: Stavebnictví
 283709 23. 8. 2016 CENTRAL GROUP Nad Modřanskou roklí a.s.
 1. CENTRAL GROUP Nad Modřanskou roklí a.s.
 2. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Neuvedena
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  | Obor: Stavebnictví
 11921804 17. 2. 2020 Městská část Praha-Kolovraty Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 165 770 Kč
Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní - "Výstavba plynárenského zařízení pro odběrné místo v ul. Do Hlinek v Praze 22 - Kolovratech"  | Obor: Stavebnictví
 2703310 22. 5. 2017 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 992 Kč
smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: smlouva o zrizeni vecneho bremene ulozeni plynovodu  | Obor: Stavebnictví
 3664400 9. 8. 2017 ALFA Property Development s.r.o.
 1. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
 2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Neuvedena
smlouva 0 budouci smlouve 0 zfizeni vecneho bfemene  | Obor: Stavebnictví
 6851439 2. 10. 2018 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
smlouva o smlouvě budoucí § 1785 a násl. NOZ: Smluvní strany se dohodly na spolupráci, spočívající v přípravě a realizaci stavby "Výstavba plynárenského zařízení pro plynové lampy v rámci akce  | Obor: Stavebnictví
 1982206 15. 5. 2017 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s. (IČO: 27403505) na uložení katodické ochrany VTL plynovodu do pozemku HMP parc. č. 1446/1 v k.ú. Šeberov  | Obor: Stavebnictví
 13119316 6. 4. 2020 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 605 Kč
smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: smlouva o zřízení; věcného břemene uložení plynovodu  | Obor: Stavebnictví
 1449070 10. 3. 2017 Městská část Praha 5 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB parc.č. 2002/4, k.ú. Košíře  | Obor: Stavebnictví
 11768980 17. 2. 2020 Kolektory Praha, a.s. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 329 961 838 Kč
Smlouva o podnájmu nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených - dodatek č. 27  | Obor: Realitní služby
 13259740 26. 6. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
Přemístění plynárenského zařízení - pozemcích č.parc. 1448, 1449, 5765/1, 1451/1, 1451/7, 5765/15, 1454/16, 1454/12, 5765/16, 1452/5, 1452/2 v k.ú. Záběhlice k.ú. Záběhlice T smyčka Zahradní město  | Obor: Stavebnictví
 14454468 12. 11. 2020 Městská část Praha-Satalice Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel - domácnost, K Rybníčku 8, objekt ZUŠ  | Obor: Energie
 • Následující »
 • Exportovat výsledky do Excelu

ico:27403505 jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 833 349 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy