Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:29148995 bylo nalezeno 173 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz <b>ico:29148995</b> v celém Hlídači

Připravili jsme pro vás nové hledání.

V této části jsou hlavní výsledky.

Zde výsledky z dalších částí Hlídače

Nalezené smlouvy 105 výsledků

Celková cena nalezených smluv 303 mil. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4497844 19. 1. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 229 900 Kč
Posouzení rizik dle novely zákona o OOVZ č. 258/2000 Sb. a Monitorovací program dle novely zákona o OOVZ č. 258/2000 Sb.  | Obor: Stavebnictví
 4497732 22. 1. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 48 835 663 Kč
Rekonstrukce pískových filtrů č. 13 - 18 v areálu ÚV Sojovice: I.etapa - armaturní komora  | Obor: Stavebnictví
 4494312 4. 11. 2017 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Neuvedena
Pojistná smlouva Č. 7721067663 A Č.J. 69/2017  | Obor: Finance
 5660403 14. 5. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 87 423 Kč
Dodávka SW - Správa vozidel s časovým omezením vjezdu - ÚV Sojovice-Káraný  | Obor: Stavebnictví
 4537488 24. 1. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 210 540 Kč
Aktualizace dat - Vodárna Káraný - SIS 2018  | Obor: SW sluzby
 5928575 18. 6. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. 209 814 Kč
Zhodnocení jímání podzemních vod pro ÚV Káraný  | Obor: Stavebnictví
 3503782 21. 9. 2017 AQUATEST a.s.
  1. E&H services a.s.
  2. Ekotechnika spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
12 560 988 Kč
Smlouva o účasti na řešení projektu TH01031187, ve znění Dodatku č.1, 2,3,4  | Obor: Stavebnictví
 11266984 4. 12. 2019 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s. Neuvedena
Dohoda o úpravě podmínek nájmu podniku pro rok 2019  | Obor: Veřejné služby pro energie
 11167120 17. 12. 2019 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dodávce vody předané  | Obor: Stavebnictví
 7715531 19. 12. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. 48 400 Kč
Dodatek č.5 ke smlouvě o poskytování účetních služeb  | Obor: Stavebnictví
 8054631 29. 1. 2019 Vodárna Káraný, a.s. G E T s.r.o. 145 200 Kč
Provedení prací směřujících k ochraně zájmů Vodárny Káraný, a.s. v souvislosti s možným dobýváním ložisek štěrkopísků nacházejících se v současném ochranném pásmu vodního zdroje Káraný  | Obor: Stavebnictví
 5660255 14. 5. 2018 Vodárna Káraný, a.s. SUPER SAN s.r.o. 4 719 492 Kč
Oprava stěn vsakovací nádrže č.2 umělé infiltrace Sojovice  | Obor: Stavebnictví
 3866216 6. 11. 2017 Vodárna Káraný, a.s. PROGEO, s.r.o. 169 400 Kč
Projekt na aktualizaci hydraulického modelu proudění podzemní vody, zpracování transientního modelu (šíření pesticidů) v širším okolí Skorkovského jímacího řadu pro projekt SOPOR  | Obor: Stavebnictví
 11085528 9. 12. 2019 Vodárna Káraný, a.s. PROGEO, s.r.o. 783 741 Kč
Práce související s redukcí železa a zákalu na R 38  | Obor: Stavebnictví
 6418843 14. 5. 2018 Vodárna Káraný, a.s. PRAGIS a.s. 4 094 298 Kč
Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady P aT "Sojovice"  | Obor: Stavebnictví
 4967644 5. 3. 2018 Vodárna Káraný, a.s. OBS Praha s.r.o. 2 164 714 Kč
Služby úklidu prostor vodohospodářského zařízení 2018 - 2020  | Obor: Veřejné služby pro energie
 8355159 13. 2. 2019 Vodárna Káraný, a.s. ATREA spol. s r.o. 120 044 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení instalace FVE elektrárny na střechy hal č.1 a č.2 ÚV Sojovice/Káraný  | Obor: Stavebnictví
 8054703 29. 1. 2019 Vodárna Káraný, a.s. PANEL ON LINE s.r.o. 106 238 Kč
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pro ÚV Sojovice - Káraný  | Obor: Stavebnictví
 11881048 4. 3. 2020 Vodárna Káraný, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s. 130 680 Kč
Ověření dvou průtokoměrů PV 1 a PV 2 prací vody
 5367880 13. 4. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s. 86 197 Kč
Elektroinstalace pro budoucí archiv - ÚV Sojovice  | Obor: Stavebnictví
 12142420 1. 4. 2020 Vodárna Káraný, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s. 259 621 Kč
Objednávka č. 11/2020 - Výměna a přeložení kabeláží prostoru II. filtrační haly (kolektor 19 - 24) na ÚV Sojovice
 4555112 4. 11. 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Vodárna Káraný, a.s. 701 001 Kč
Pojistná smlouva č. 7721067663  | Obor: Finance
 4554884 23. 12. 2017 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný, a.s. Neuvedena
Dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytování účetních služeb (2/050/13/gř)  | Obor: Stavebnictví
 7725335 5. 12. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný,a.s. Neuvedena
Smlouva o dodávce vody předané  | Obor: Veřejné služby pro energie
 5660139 17. 5. 2018 Vodárna Káraný, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 191 774 Kč
Chemické a biologické analýzy vody ze vsakovacích nádrží č.9 a č.8 v rámci sledování efektu aplikace ultrazvuku - zkušební provoz F7 až F12 na ÚV Sojovice-Káraný  | Obor: Stavebnictví
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

Další výsledky


Našli jsme celkem 65 veřejných zakázek ukázat 


V dalších databázích jsme našli celkem 2 výsledky


Našli jsme ještě jednu firmu ukázat 

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 399 lidí darovalo 1 110 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy