Hlídač Smluv: Hledání

ico:45193673

Hledání v registru smluv Snadné hledání podle více kritérií

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

0 A Á B C Ć Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W Y Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 349 výsledků

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 1. 2018 1. 3. 2018 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. MILNEA státní podnik v likvidaci Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu - nájem pozemků 196 135 Kč
30. 12. 2015 13. 3. 2018 Detail smlouvy 2. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. DIAMO, státní podnik Smlouva o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace 744 973 Kč
30. 9. 2011 16. 5. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Dodatek č.1 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 484 Kč
30. 5. 2011 16. 5. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací 29 068 Kč
15. 4. 2009 23. 2. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace Dodávka vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
30. 12. 2015 13. 3. 2018 Detail smlouvy 2. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. DIAMO, státní podnik Smlouva o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace, areál Hrušov 427 251 Kč
21. 2. 2017 24. 2. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Statutární město Ostrava Dodatek č. 34 281 590 480 Kč
12. 3. 2018 15. 3. 2018 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Statutární město Ostrava Dodatek č. 36 ke Koncesní smlouvě 348 883 778 Kč
21. 2. 2017 31. 5. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Dodatek č.5 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 48 400 Kč
21. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Smlouva o užívání části nemovitosti pro umístění reklamy Neuvedena
18. 6. 2013 16. 5. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Dodatek č.2 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 36 300 Kč
28. 3. 2018 5. 4. 2018 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Statutární město Ostrava Smlouva o právu prosvést stavbu 51 000 Kč
28. 3. 2017 14. 7. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Dodatek č.1 ke smlouvě na poskytování elektronických komunikací 6 776 Kč
21. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Ostravské výstavy, a.s. Podnájem části stavby Slezskoostravského hradu k uspořádání akce ,,Hledej pramen vody" Neuvedena
9. 10. 2018 11. 10. 2018 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Stavebně technický průzkum objektu VDJ Lhotka 111 925 Kč
21. 9. 2015 26. 5. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Dodatek č.4 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací Neuvedena
24. 9. 2018 25. 9. 2018 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Dodatek č. 6 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 1 161 600 Kč
30. 4. 2014 16. 5. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Dodatek č.3 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 36 300 Kč
26. 2. 2018 2. 3. 2018 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Dodatek č.2 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 493 680 Kč
14. 3. 2016 14. 7. 2017 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. OVANET a.s. Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací 7 744 Kč
20. 2. 2018 9. 3. 2018 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Janáčkův máj, o.p.s. Smlouva o spolupráci 302 500 Kč
26. 1. 2018 26. 1. 2018 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Povodí Odry, státní podnik smlouva o dílo - laboratorní rozbory 2018 385 646 Kč
27. 12. 2016 27. 12. 2016 Detail smlouvy Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Smlouva o užívání části nemovitosti pro umístění rekamy Neuvedena
12. 1. 2017 27. 6. 2017 Detail smlouvy Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka vody a odvádění odpadních vod 77 Kč
11. 7. 2006 29. 6. 2017 Detail smlouvy Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Smlouva OVaK - dodávka vody a odvádění odpadních vod Neuvedena
12. 10. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Městský obvod Ostrava-Jih Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výměna vodovodní přípojky v havarijním stavu při ŠD ZŠ Šeříkova, Ostrava-Výškovice 68 758 Kč
18. 7. 2017 21. 7. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. oprava rozvodu vody a kanalizace 120 879 Kč
1. 2. 2018 12. 2. 2018 Detail smlouvy Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Ostravské vodárny a kanlaizace a.s. Neuvedena
19. 12. 2016 16. 1. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik Ostravské vodárny a kanalizace a. s. rámcová smlouva o dílo - odběry vzorků vody a jejich lab. rozbory; d2 Neuvedena
3. 4. 2017 4. 4. 2017 Detail smlouvy Statutární město Ostrava Ostravské vodárny SMLOUVA_1008_2017 834 110 Kč
5. 12. 2016 27. 12. 2016 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dodávka vody Neuvedena
22. 9. 2017 29. 9. 2017 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávka vody - OM Slovenská, č. 391-57 Neuvedena
19. 8. 2010 17. 5. 2017 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
  1. Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
  2. Statutární město Ostrava
Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod Neuvedena
30. 11. 2017 4. 1. 2018 Detail smlouvy Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod Neuvedena
1. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Základní škola Ostrava - Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace Ostravské vodárny a kanalizace a. s. vodné a stočné 210 000 Kč
27. 12. 2017 25. 1. 2018 Detail smlouvy Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 50045/10512 - Matiční 18 - cena dle odhadu spotřeby r. 2017 33 000 Kč
3. 8. 2018 24. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Objednávka:Oprava čerpadla č.1 havarijní čerpací jímky JBC Ostrava 107 078 Kč
13. 12. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy Ostravská univerzita Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod - aktualizace smlouvy - objekt S, Fr. Šrámka (č. 278-13/19240) Neuvedena
14. 12. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy Ostravská univerzita Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod - aktualizace smlouvy, objekt IS, Na Souvrati (č. 278/4083) Neuvedena
26. 10. 2017 10. 11. 2017 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávka vody-OM 3794-171(sklad Hrabůvka) Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka