Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:70890650 bylo nalezeno 15 596 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz <b>ico:70890650</b> v celém Hlídači

Připravili jsme pro vás nové hledání.

V této části jsou hlavní výsledky.

Zde výsledky z dalších částí Hlídače

Nalezené smlouvy 8 448 výsledků

Celková cena nalezených smluv 44 mld. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 9469727 18. 6. 2019 ICOM transport a.s. Jihočeský kraj 300 000 Kč
Prodej 1/16 pozemku p.č. 2364/12 k.ú. Pelhřimov  | Obor: Stavebnictví
 6331331 1. 8. 2018 Státní fond dopravní infrastruktury Jihočeský kraj 194 462 863 Kč
Dodatek č. 139S/2018/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018  | Obor: Konstrukční a stavební práce
 9442263 25. 6. 2019 PPF banka a.s.\n Jihočeský kraj Neuvedena
Dodatek č. 9 - PPF Banka - Příloha Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách (Specifikace - platební účet, individuální podmínky )  | Obor: Finance
 8225191 21. 1. 2019 Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 Jihočeský kraj 104 071 Kč
Poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Propagace školy  | Obor: Dotace
 8225223 21. 1. 2019 Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 Jihočeský kraj 102 911 Kč
Poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Den s technikou  | Obor: Dotace
 9737343 25. 7. 2019 Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj 2 307 850 Kč
Směnná smlouva - majetkové vypořádání pro stavbu záchytné parkoviště Jírovcova - III. etapa - směna pozemků s přístřešky  | Obor: Stavebnictví
 3477158 24. 7. 2017 Československá obchodní banka, a.s. Jihočeský kraj Neuvedena
Dodatek č. 42 ke Smlouva o využívání služby ČSOB elektronického bankovnictví - ČSOB BUSINESSBANKING 24  | Obor: Sport a sportoviště
 2689474 20. 7. 2017 Státní oblastní archiv v Třeboni Jihočeský kraj 12 305 140 Kč
KS, nákup budovy č.p.141, Třeboň  | Obor: Realitní služby
 11760744 21. 2. 2020 Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihočeský kraj 75 661 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - Jihočeský kraj - p.č. 4560/7 v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou a p.č. 365/14 v k.ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou  | Obor: Stavebnictví
 4518268 16. 1. 2018 Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Jihočeský kraj 213 470 Kč
bezúplatný převod pozemků - k.ú. Staré město pod Landštejnem  | Obor: Zemědělství
 7766611 14. 12. 2018 E.ON Distribuce, a.s. Jihočeský kraj 597 135 Kč
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-realizace stavby &quot;Tábor, reko: Blanice, Lejčkov, Choustník-VN&quot; - síť tech. vybavení (na pozemku LV č. 5689)  | Obor: Stavebnictví
 11263948 31. 12. 2019 Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj Neuvedena
Smlouva o výpůjčce nemovité věci - výpůjčka pozemků pro realizaci projektu "Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovs  | Obor: Zemědělství
 1812730 23. 12. 2015 Státní fond životního prostředí České republiky Jihočeský kraj Neuvedena
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09038553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  | Obor: Silniční zařízení
 11711604 13. 2. 2020 Správa železnic, státní organizace Jihočeský kraj 879 965 Kč
kupní smlouva č. E618-S-4402/2019  | Obor: Stavebnictví
 9524923 1. 7. 2019 Masarykova univerzita Jihočeský kraj Neuvedena
Smlouva o užití digitálních dat - realizace veřejné zakázky - &quot;Účast na řešení projektu výzkumu a vývoje a o využití výsledků výzkumu a vývoje&quot;  | Obor: Stavebnictví
 5215320 28. 3. 2018 Nemocnice Dačice, a.s. Jihočeský kraj 3 183 776 Kč
valorizace pro rok 2018 - pronájem nemocnice Dačice  | Obor: Realitní služby
 11300528 18. 12. 2019 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Jihočeský kraj Neuvedena
Licenční smlouva o poskytnutí nevýhradní licence - Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  | Obor: SW Systémové poradenské služby
 12495008 30. 4. 2020 Lesy České republiky, s.p. Jihočeský kraj 2 588 200 Kč
Převod z práva (příslušnosti) hospodařit do práva (příslušnosti) hospodařit;Bezúplatný převod  | Obor: Zemědělství
 9443571 25. 6. 2019 PPF banka a.s.\n Jihočeský kraj Neuvedena
Dodatek č. 8 - PPF Banka - Příloha Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách (Specifikace - platební účet, individuální podmínky)  | Obor: Finance
 7534419 4. 9. 2015 Ministerstvo vnitra Jihočeský kraj Neuvedena
Smlouva o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS  | Obor: Telco
 10070010 16. 6. 2011 Komerční banka, a. s. Jihočeský kraj Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu č. 43-4417430207/0100 - Komerční banka  | Obor: Právní služby
 1005317 19. 12. 2016 Vyšší odborná škola,Střední škola,Centrum oddborné přípravy,Sezimovo Ústí, Budějovická 421 Jihočeský kraj 885 720 Kč
Oznámení o poskytnutí dotace Stipendijní motivační program ve vybraných učebních oborech  | Obor: Dotace
 6738027 19. 9. 2018 Státní pozemkový úřad Jihočeský kraj 27 867 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků  | Obor: Pronájem pozemků
 1823994 6. 4. 2012 Nemocnice Dačice, a.s. Jihočeský kraj 3 167 053 Kč
dod.č. 2 - pronájem nemocnice Dačice  | Obor: Realitní služby
 9570787 26. 6. 2019 Zemědělské družstvo NOVA Dříteň Jihočeský kraj 124 534 Kč
JčK převádí do výlučného vlastnictví pozemek p. č. 3631 v ka. ú. Záblatí Zemědělskému družstvu NOVA výměnou za pozemky p. č. 498/8, 12, 518/11, 18, 28, 519/8, 520/5, 522/10, a 1086/14 v ka. ú.  | Obor: Pronájem pozemků
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

Další výsledky

Nalezené osoby 10 výsledků

Ing. Ivo Rada
(*1961)
Sponzor polit.strany
Angažovanost
Žádná vazba na firmy.

Našli jsme celkem 3141 veřejných zakázek ukázat 


Našli jsme celkem 2929 dotací ukázat 


Našli jsme celkem 20 insolvencí ukázat 


V dalších databázích jsme našli celkem 1047 výsledků


Našli jsme ještě jednu firmu ukázat 

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 427 lidí darovalo 1 206 240 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy