Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 2337 výsledků

Celková cena nalezených smluv 3,13 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
13. 9. 2016 11. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Pontex, s.r.o. Niederleho most Praha 10, č. akce 999515 - AD 99 825 Kč
11. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STRABAG Rail a.s. Smlouva o dílo "Oprava traťové koleje a přejezdu v úseku Pha Bubny - Pha Veleslavín" 1 893 430 Kč
10. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Generální finanční ředitelství I.M. RATAJ - PODLAHY s.r.o. Smlouva o dílo - oprava podlahových krytin, ÚzP v Českém Krumlově (AVISme 2017000592) 203 683 Kč
7. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. GCE, s.r.o. Dohoda o převodu Účastnických smluv (pro RS) Neuvedena
10. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. Lékárna FN Motol - výdej na žádanky Kupní smlouva 78 203 Kč
28. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Město Žatec K-REEL s.r.o. Oprava podlahy v přízemí dětského oddělení Nemocnice 121 000 Kč
8. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Masarykova univerzita BioTech a.s. Kupní smlouva - chlazená centrifuga 407 770 Kč
18. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Pardubice (Úřad práce České republiky) Jiří Krajzl D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. PAA-S-53/2017 79 860 Kč
7. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik ISH PUMPS OLOMOUC a.s. nákup čerpadla 381 998 Kč
21. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. SPECS Gmbh Objednávka - Dodávka evaporátoru 999 168 Kč
3. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Univerzita Hradec Králové Účastnická smlouva LE hromadný Neuvedena
17. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 ALUXXON - TABULE s.r.o. Nákup školního nábytku 100 200 Kč
1. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Perič Michal Smlouva o provedení činnosti, ČINNOST OSTŘIČE 309 760 Kč
18. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Inconex a.s. Smlouva o poskytování odborného poradenství - Koordinátor dotačních programů v rámci OP PPR 2 407 900 Kč
31. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy HORNBACH BAUMARKT CS spol. s.r.o. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje dodatek č.2. připojení EPS NA PCO Neuvedena
3. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Český úřad zeměměřický a katastrální O2 IT Services s.r.o. Smíšená smlouva – rozvoj ISKN – Objednávka č. 45 1 439 634 Kč
24. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Účastnická smlouva LE hromadný Neuvedena
18. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Mandel Petr Přesah zateplení - parc. č. 1576/1 v k.ú. Vinoř. Neuvedena
11. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Grepl Michal 401/ 129/ R - Michal Grepl 80 000 Kč
20. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Město Uherské Hradiště STRABAG a.s. Smlouva č. 458/2017 499 999 Kč
28. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Nemocnice na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s. Objednávka 20173304 - transfuzní přípravky 64 565 Kč
11. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Objednávka reagencií 310 106 Kč
28. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Objednávka - CFD analýza Neuvedena
5. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Střední průmyslová škola na Proseku AŠSKÁ FEZA, spol. s r.o. výroba, dovoz a montáž oken v tělocvičně 1 002 208 Kč
11. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy MV - generální ředitelství HZS ČR Správa železniční dopravní cesty Dodatek č.1 609 628 Kč
9. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Benešov (Úřad práce České republiky) BAEST Machines & Structures, a.s. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. BNA-MN-19/2017 / reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 187 695 Kč
12. 7. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Střední průmyslová škola na Proseku Zdeněk Rež dodávka a montáž předokenních rolet 235 837 Kč
11. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Žáček Pavel Smlouva o podpoře Neuvedena
1. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Jiří Látal, akademický malíř Restaurování opony Německobrodského divadelního spolku ze sbírek MVHB. 400 200 Kč
11. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 2 k Dohodě o Bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-5617/2014 Neuvedena
7. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Město Vimperk E.ON Energie, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí Neuvedena
11. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo financí Československá obchodní banka, a. s. REPO (AVISme 2017000647) 1 112 222 Kč
15. 6. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Spojená akreditační komise o.p.s. Smlouva o hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb 354 530 Kč
4. 1. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. KATR a.s. Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Neuvedena
11. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské družstvo vlastníků Smlouva o podpoře Neuvedena
10. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové B. Braun Medical s.r.o. objednávka-ZP 101 880 Kč
10. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) E.ON Distribuce, a.s. OM 582/2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti par. č. 119/4, 121/13, 1892/8, 1892/13, 1929/4, 1929/8, 1929/9, 1929/10 kú Častrov Neuvedena
3. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Město Světlá nad Sázavou ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou DODATEK Č.1 SOD MŠ Na Sídlišti, SO 01 Školní pavilon - rekonstrukce hygienického zázemí 1 033 446 Kč
1. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Správa Krkonošského národního parku ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. Dodatek č. 3 SMLJ-24-713/2016 537 989 Kč
10. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Masarykova univerzita Raiffeisenbank a.s. Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu s Raiffeisenbank, a.s. ze dne 10.8.2017 včetně dodatku č. 1 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka