Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 3434 výsledků

Celková cena nalezených smluv 11,29 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Tecam spol. s.r.o. Smlouva kupní - "Trouby pro propustky pro SÚS PK (2017) 29 443 Kč
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 184 526 Kč
26. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují MAKRA DIDAKTA s.r.o. Objednávka - Školní nábytek 134 970 Kč
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o. DPS Lipník nad Bečvou Zahradní 1335 - Stavební úpravy 3 bytových jednotek 849 763 Kč
5. 4. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Smlouva o Administraci projektu v rámci „výzvy č. 35 – OP VVV - Šablony pro SŠ a VOŠ I“ Neuvedena
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace OHL ŽS, a.s. Dodatek č.1 10 475 528 Kč
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Jeseník (Úřad práce České republiky) ATEX- spol. s r.o. SÚPM - vyhrazené 141 756 Kč
10. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace Prodej dřevní hmoty 544 500 Kč
5. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek & Tintěra, a.s. Objednávka - oprava GPK 1.TK Libčice-Roztoky 384 429 Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Město Trhové Sviny Římskokatolická farnost Trhové Sviny Nákup pozemků 881 517 Kč
25. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Thomayerova nemocnice JK - Trading spol. s r.o. Objednávka diagnostik Neuvedena
4. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek Číslo 982607-0400/2017 Neuvedena
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č.4 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek EPG č 982707-0691/2013 Neuvedena
2. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Město Rychnov nad Kněžnou Auto Kora top s.r.o. Kupní smlouva 736 312 Kč
2. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace Daniela Nováková Oprava a vybavení místnosti ředitelny 197 502 Kč
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace AVE Kladno s.r.o. Obj-2380/17 CMS Králův Dvůr - běžná údržba 498 536 Kč
21. 8. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Ing. JINDŘICH JÍRA KoPÚ Hrdá Ves - dodatek č.1 Neuvedena
25. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Západočeská univerzita v Plzni Axes Computers s.r.o. F2-/17_Řídící jednotka 76 800 Kč
14. 6. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR DIRECT ALPINE s.r.o. Ochranné pomůcky - oděvy 55 309 Kč
8. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy A. S. Statutární město Havířov 128-OKS-2017 Smlouva o opatrovnictví psa 200 Kč
5. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR PROSPORT PRAHA s.r.o. OOPP obuv 52 888 Kč
1. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město Opava Václav Pfleger OBJEDNÁVKA č: O/0830/0071/2017 60 000 Kč
2. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PANEP s.r.o. Jednorázové návleky na obuv (sk. 1) 78 989 Kč
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy TRADE CENTRE PRAHA a.s. Sodexo Pass Česká republika a.s. stravenky říjen 2017 130 467 Kč
4. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Medtronic Czechia s.r.o. Objednávka zboží - SZM 517 500 Kč
4. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo spravedlnosti AXEN, s.r.o. Objednávka projektu úspory el. energie v JAM 94 380 Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Národní památková ústav MICOS spol. s r.o. Prováděcí sml. č. 3000H1170049 k Rámcové sml. o dodávkách zboží - „Dodávky kancelářských potřeb pro MK, jeho příspěvkové organizace a fondy, část B - Dodávky obalového a podobného zboží" 326 Kč
29. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Konstruktis Novostav a.s. Připojení digestoře včetně stavebních úprav s odvodem vzduchu na střechu 214 964 Kč
26. 6. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. Smlouva o dílo Dodávka herních prvků pro školní družinu ZŠ Třinec, ul. Slezská 355 536 Kč
18. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Obchodní tajemství Česká zemědělská univerzita v Praze Kupní smlouva na dodávku dříví Neuvedena
11. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 Dům dětí a mládeže Domino Hronov Partnerská smlouva - zajištění projektu EDS 145 460 Kč
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Vladimír Komínek Město Litvínov se sídlem MěÚ Smlouva o smlouvě budoucí o nabytí pozemků s ujednáním o předkupním právu 459 900 Kč
30. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982407-0884/2013 Neuvedena
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy VODÁRNA PLZEŇ a.s. ALWIL Trade, spol. s r.o. HP EliteOne 800 G2 51 413 Kč
13. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje Smlouva o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl Neuvedena
14. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Rybka, poskytovatel sociálních služeb STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Dodatek ke smlouvě o dílo 85/1754/2017 -Přístavba občanského vybavení Rybka 3 637 955 Kč
26. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Medtronic Czechia s.r.o. senzor 81 357 Kč
29. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Perfect Distribution a.s. spotřební zdravotnický materiál 210 000 Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ZEMSPOL a.s. Sloup Smlouva o podpoře Neuvedena
14. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola Pampeliška Mladá Boleslav, Nerudova 797, příspěvková organizace Aleš Toufar Doprava - školní výlet - Dinopark 6 655 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka