Hlídač Smluv: Hledání zverejneno:2018-01-08

Hledání v registru smluv Snadné hledání podle více kritérií

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 4459 výsledků

Celková cena nalezených smluv 10,96 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Alliance Healthcare s.r.o. objednávka-léky 189 851 Kč
29. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové A care a.s. objednávka-ZP 95 000 Kč
1. 7. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Město Humpolec SH Topení spol. s r.o. Objednávka - výměna plynového kondenzačního kotle Jana Zábrany 245, Humpolec 62 100 Kč
11. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Nemocnice na Homolce Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Objednávka 201714666 - transfuzní přípravky 54 120 Kč
7. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. BoneCare s.r.o. 2SZM239367 85 560 Kč
29. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4038039 Neuvedena
22. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE APPLE FILM PRODUCTION SPÓLKA Koprodukční smlouva 31 138 419 Kč
7. 10. 2015 8. 1. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR E.ON Distribuce, a.s. D3 0310/I Úsilné - Hodějovice SO402 - dod.č.1 Neuvedena
14. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Contur media s.r.o. Statutární město Brno Contur media s.r.o. 70 701 Kč
22. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy WATRAD, spol. s r.o. České vysoké učení technické v Praze Smluvní výzkum 1 730 300 Kč
20. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihomoravský kraj Bezúplatný převod vlasnického práva k podílu na pozemku v Bučovicích 242 Kč
15. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský Objednávka léků 697 875 Kč
28. 11. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. LaparoTech Instruments s.r.o. 2SZM238345 70 241 Kč
8. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. CHRISTEYNS s.r.o. 2600086758 CHRISTEYNS 183 343 Kč
4. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Město Blansko Technické služby Blansko, s.r.o. Kosení ruderálních porostů 350 000 Kč
2. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o. Celoroční odběr zboží a služeb 191 997 Kč
8. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 75 512 Kč
15. 11. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchdoní tajemství Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Číslo 982807-106324/2004 Neuvedena
15. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno ROCHE s.r.o. Objednávka léků 154 081 Kč
2. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 ČES - Českobudějovická elektromontážní společnost, s. r.o. Oprava zařízení MaR pro ohřev TV 69 118 Kč
30. 11. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR JUTA a.s. Dodatek č.1,I/55 Přerov-průtah, 1. etapa , kupní smlouva JUTA a.s. Neuvedena
20. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Milan Škoda-FOTO Objednávka - fotoaparát s příslušenstvím 160 880 Kč
18. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace DISTEP a.s. Předmětem je dodatek č. 201801 ke smlouvě č. 702006 o dodávce tepelné energie. 1 195 124 Kč
8. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy město Otrokovice Ing.Tuzarová Kateřina Projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) na akci: "Otrokovice - revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky - park Papučárna" v rozsahu dle Vaší cenové nabádky ze dne 21.12.2017. 102 850 Kč
28. 2. 2011 8. 1. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova enrepo s.r.o. Smlouva o energetickém zabezpečení v oboru elektro a plynového hospodářství číslo 1/2006 108 000 Kč
19. 12. 2008 8. 1. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova enrepo s.r.o. Smlouva o energetickém zabezpečení v oboru elektro a plynového hospodářství číslo 1/2006 108 000 Kč
25. 10. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno S. A. B. Impex, s.r.o. objednávka ZM 15 565 Kč
25. 10. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Mediform, spol. s r.o. objednávka ZM 550 Kč
8. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Ernst & Young, s.r.o. Dohoda o ochraně důvěrných informací - dodatek č. 1 Neuvedena
8. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace Tradetex servis, s.r.o. Čistící a hygienické prostředky na rok 2018 150 000 Kč
25. 10. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Boston Scientific Česká objednávka ZM 15 058 Kč
18. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Olga Foťková DISTEP a.s. Předmětem je dodatek č. 201801 ke smlouvě č. 92016 o dodávce vody. 546 Kč
8. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost HDB,spol. s r.o. Repase a oprava svět 226 003 Kč
8. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha CARDION s.r.o. OBJ-FCARIKA1700001 127 357 Kč
8. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Krajský soud v Plzni Petra Ježková Objednávka masáží na rok 2018 60 000 Kč
14. 7. 2016 8. 1. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad
  1. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
  2. Ing. HELENA KRAUSOVÁ
PLKL_ČÁST 1) KOPÚ v k.ú. Stará Lhota 1 255 980 Kč
14. 11. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav
  1. Design By Hy, s.r.o.
  2. Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č: 3016H1160007 - „NKP Státní zámek Telč - PD - obnova památky UNESCO"_změna lhůty plnění Neuvedena
23. 11. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s. vozík akumulátorový plošinový 883 300 Kč
4. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Vojenská lázeňská a rekreační zařízení PEKARA spol. s r. o. dodávky pekárenksých výrobků 2 419 999 Kč
2. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Ostrava Ostravské výstavy, a.s. Smlouva o poskytnutí účelové dotace k částečnému krytí provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 2018 18 554 140 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka