Výsledky hledání

Pro hledaný výraz osobaId:ales-rataj bylo nalezeno 59 výsledků.
Hlídání nových informací ve všech databázích Hlídače
Máme pro vás denné sledovat nové informace na Hlídači odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat všechny novinky o osobaId:ales-rataj ve všech databázích

Nalezené smlouvy

39 výsledků

Celková cena nalezených smluv 59 mil. Kč

  Smlouva podepsána   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
21. 5. 2018 Detail Městská část Praha 8 IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. Objednávka navýšení četnosti vývozu odpadkových košů na 3x denně a vývoz košů PEX 2x denně na Karlínském náměstí 133 342  Kč
13. 12. 2016 Detail IPODEC - čisté město a. s. Zoologická zahrada hl. m. Prahy smlouva - fin. Dar 50 000  Kč
31. 8. 2018 Detail Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2 IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. SMLOUVA O SBĚRU, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ ODPADU 189 123  Kč
29. 6. 2018 Detail Městská část Praha 7 IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. Objednávka - přistavení VOK na stanovená místa ve stanovený datum a čas 93 840  Kč
27. 12. 2017 Detail Městská část Praha 8 IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. Poskytování veřejně prospěšných (technických) služeb na území Městské části Praha 8 – Čistá osmička 13 555 699  Kč
12. 2. 2018 Detail Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. Dodatek ke smlouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SBĚRU ŽIVNOSTENSKÉHO ODPADU 53 000  Kč
29. 11. 2017 Detail Městská část Praha 8 IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. Objednávka na kompletní opravu 55*ks košů na psí exkrementy dle přiloženého seznamu 145 079  Kč
1. 12. 2017 Detail IPODEC-ČISTÉ MĚSTO a. s. Zoologická zahrada hl. m. Prahy smlouva - darovací smlouva 84 700  Kč
12. 12. 2016 Detail Hlavní město Praha IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 12 137 147  Kč
29. 1. 2019 Detail Domov pro seniory Krč IPODEC - ČISTÉ MĚSTO A.S. Komplexní zajištění nakládky, odvozu a likvidace odpadu a pronájem kontejnerů na odpad 411 129  Kč
zobrazit všechny nalezené smlouvy Hlídat nové smlouvy

Nalezené veřejné zakázky

18 výsledků
  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
497398 11. 11. 2015 neuvedena Hlavní město Praha, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Domeček - odpady s.r.o.
Pražské služby, a. s.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na území hl . m. Prahy 8 706  Kč
640675 20. 11. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 10 030 700  Kč
Z2018-001617 29. 1. 2019 neuvedena Městská část Praha 8 IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
Obsluha odpadkových košů 3 565 694  Kč
640675 1. 11. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 odhad.cena 0 Kč
P14V00019889 31. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního obvodu Praha 19 1 400 820  Kč
zobrazit všechny nalezené veřejné zakázky Hlídat nové zakázky

Údaje jsme našli i v dalších databázích

2 výsledky
ID Osoba Organizace Funkce
62ee19d6-e9bf-4b8f-8395-619be9c46185 Matěj Fichtner Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ÚMČ Praha 8 poslanec, místostarosta / zástupce starosty
946e2ff6-aa56-4f79-881b-bfb18f7c7a4e Ing. Anna Kroutil ÚMČ Praha 8 člen Rady