Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00064211 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 20 výsledků

Celková cena nalezených smluv 73 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  21001575 08.07.2022 12.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka VIDIA spol. s r.o. 2 260 980 Kč
Smlouva o dodávkách spotřebního materiálu, jejímž předmětem je koupě reagencií a zdravotnického spotřebního materiálu pro provoz 2 ks přístrojů - ELISA analyzator Gold Standard Diagnostics/VIDIMAT  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Stroje a zařízení
  21805361 20.09.2022 28.09.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Stargen EU s.r.o. 6 774 044 Kč
Smlouva o dodávkách spotřebního materiálu, jejímž předmětem je koupě spotřebního materiálu pro elektrochirurgické přístroje střední a vyšší třídy  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Zdravotnictví
  21995541 13.10.2022 14.10.2022 Fakultní nemocnice Bulovka MEDESA s.r.o. 2 284 783 Kč
Smlouva o dodávkách spotřebního materiálu, jejímž předmětem je koupě reagencií a zdravotnického spotřebního materiálu pro provoz 1 ks přístroje - kryoskopický osmometr pro měření osmolality v  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Stroje a zařízení
  22395785 07.11.2022 18.11.2022 Fakultní nemocnice Bulovka I.T.A.-Intertact s.r.o. 6 992 590 Kč
Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě 1 ks automatizovaného mikrobiologického analyzátoru, včetně příslušenství  | Obor smlouvy: IT / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  19522251 28.02.2022 28.02.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Amenit s.r.o. 2 407 513 Kč
Licenční smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí prodloužení platnosti oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licence) antivirové ochrany a rozšíření funkcionalit AV/EDR  | Obor smlouvy: IT / IT Software (krabicový SW, licence, …) / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty
  19926659 06.04.2022 06.04.2022 Fakultní nemocnice Bulovka JIKA - CZ s.r.o. 2 168 320 Kč
Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace stavby spočívající ve stavebních úpravách suterénu budovy nacházející se v areálu FNB  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  21484251 23.08.2022 29.08.2022 Fakultní nemocnice Bulovka GOLD GROUP s.r.o. 2 184 487 Kč
Kupní smlouva na dodávky Knedlíků do stravovacího provozu FNB; dodávky v rámci zavedeného DNS na dodávky potravin a nápojů  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby / Služby závodních jídelen
  20507355 25.05.2022 30.05.2022 Fakultní nemocnice Bulovka CMI s.r.o. 2 182 840 Kč
Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě 1 ks oftalmologického kombinovaného YAG/SLT laseru včetně příslušenství  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
  20307779 06.05.2022 11.05.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 6 754 000 Kč
Smlouva o řešení a poskytnutí účelových finančních prostředků na řešení projektu s názvem „Vliv terapie inhibitory IL-17 na kožní a střevní mikrobiotu a funkci střevní bariéry u pacientů s psoriázou“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání / Finance
  21408487 17.08.2022 22.08.2022 Fakultní nemocnice Bulovka BILLIGENCE PTY LTD, organizační složka ČR 2 407 900 Kč
Rámcová smlouva, jejímž předmětem je koupě produktů Tableau a implementace a poskytnutí podpory při migraci dat do Tableau on-line  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT
  20993051 04.07.2022 11.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka MADE GROUP, a.s. 2 418 572 Kč
Kupní smlouva na dodávky čerstvého a mraženého masa pro stravovací provoz FNB; dodávky v rámci zavedeného DNS na dodávky potravin a nápojů  | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Služby závodních jídelen
  21089311 18.07.2022 19.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka
  1. Moore Technology CZ s.r.o.
  2. BOOTIQ s.r.o.
2 415 765 Kč
Rámcová smlouva, jejímž předmětem je zajištění personálních odborných kapacit z oblasti informačních a komunikačních technologií  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství / IT
  20994315 07.07.2022 11.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Národní technická knihovna 7 220 291 Kč
CZECHELIB - Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání 2023+  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Smlouvy o spolupráci
  20983411 08.07.2022 11.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka AURA Medical s.r.o. 2 197 360 Kč
Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě ultrazvukového přístroje včetně příslušenství, instalace a uvedení do provozu  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Zdravotnické přístroje
  21892665 03.10.2022 05.10.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Alliance Healthcare s.r.o. 6 986 026 Kč
Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě léčivého přípravku ATC skupiny L04AB02 s účinnou látkou infliximab  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví / Pojišťovací služby
  19926695 06.04.2022 06.04.2022 Fakultní nemocnice Bulovka PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis 6 991 380 Kč
Kupní smlouva na opakované dodávky y lineárních dávkovačů, infuzních pump a dokovacích stanic  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Zdravotnictví
  22839953 21.12.2022 21.12.2022 GILEAD Sciences s.r.o. Fakultní nemocnice Bulovka 2 360 685 Kč
Objednávka léků a ZM  | Obor smlouvy: Leciva
  21094863 19.07.2022 20.07.2022 GILEAD Sciences s.r.o. Fakultní nemocnice Bulovka 2 006 124 Kč
Objednávka léků a ZM  | Obor smlouvy: Leciva
  21252923 12.07.2022 04.08.2022 GILEAD Sciences s.r.o. Fakultní nemocnice Bulovka 2 006 124 Kč
Objednávka léků a ZM  | Obor smlouvy: Leciva
  21051331 14.07.2022 15.07.2022 GlaxoSmithKline, s.r.o. Fakultní nemocnice Bulovka 2 279 663 Kč
Objednávka léků a ZM  | Obor smlouvy: Leciva

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.