Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00260428 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 6 výsledků

Celková cena nalezených smluv 13 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  22102141 24.10.2022 24.10.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Česká Lípa 1 878 700 Kč
Dodatek č.3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  19676011 15.03.2022 15.03.2022 Státní pozemkový úřad Město Česká Lípa 1 832 760 Kč
Směnná smlouva na pozemky  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  20404111 10.05.2022 20.05.2022 Město Česká Lípa Milan Szabo 2 299 087 Kč
Smlouva o dílo - Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Pátova 406/1, Česká Lípa - I. etapa  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
  21527527 26.08.2022 01.09.2022 Město Česká Lípa APIDA s.r.o. 2 127 485 Kč
Smlouva o dílo - Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
  21099283 19.07.2022 20.07.2022 Město Česká Lípa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 2 411 167 Kč
Rámcová smlouva - Rámcová smlouva o dílo - čištění komunikací (překlenovací)  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby / Odpady
  22966181 21.12.2022 04.01.2023 Město Česká Lípa JP Legal s.r.o., advokátní kancelář 2 420 000 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb - Smlouva o poskytování právních služeb - JP Legal s.r.o.  | Obor smlouvy: Právní služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.