Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00261718 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 34 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  9189955 23.05.2019 30.05.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
Nájemní smlouva Varnsdorf- ul. Hradní - vodovod a kanalizace pro výstavbu 11 RD - DC 052 047  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  9503275 20.06.2019 01.07.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REKONSTRUKCÍ VODNÍHO DÍLA - DC 052 098 Varnsdorf, Komenského-rekonstrukce kanalizace a vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  8395039 25.02.2019 06.03.2019 SSHR-Registr smluv (Správa státních hmotných rezerv) Město Varnsdorf Neuvedena
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 20180637  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  9714211 28.06.2019 25.07.2019 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
Smlouva o nájmu nebytových prostor - budova autobusové stanice Varnsdorf  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) / Hromadná autobusová a vlaková doprava
  10304830 20.08.2019 02.10.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s.
  1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
  2. Město Varnsdorf
Neuvedena
DOHODA VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY O JEJICH VZÁJEMNÝCH PRÁVECH A POVINNOSTECH a DOHODA O BUDOUCÍM PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Odpady
  9503547 24.06.2019 01.07.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DC 052 098 Varnsdorf,Komenského-rekonstrukce kanalizace a vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
  9884971 08.08.2019 15.08.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REKONSTRUKCÍ VODNÍHO DÍLA - DC 052 092 Varnsdorf,Pohraniční stráže,Severská,Turnovská,Šumavská-rekonstrukce kanalizace a vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  7829159 02.01.2019 08.01.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
SMLOUVA 0 ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DC 052 074 Varnsdorf, VDJ Pěnkavčí vrch - rekonstrukce elektro a výměna armatur  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  8286779 19.02.2019 22.02.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - DC 052 091 Varnsdorf, Kollárova, Východní, Legií - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
  9592431 23.05.2019 11.07.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
NÁJEMNÍ SMLOUVA, Varnsdorf- ul. Hradní - vodovod a kanalizace pro výstavbu 11 RD - DC 052 047  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  7829027 02.01.2019 08.01.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DC 052 068 Varnsdorf, Seifertova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu č. stavby  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  8395171 25.02.2019 06.03.2019 SSHR-Registr smluv (Správa státních hmotných rezerv) Město Varnsdorf Neuvedena
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 20180558  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  8070359 31.01.2019 31.01.2019 CENDIS, s.p. Město Varnsdorf Neuvedena
Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů.  | Obor smlouvy: IT / IT Hardware / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  9503131 24.06.2019 01.07.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DC 052 096 Varnsdorf,nám. E. Beneše,Legií po č. p. 2544-rekonstrukce kanalizace a vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
  9502447 20.06.2019 01.07.2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REKONSTRUKCÍ VODNÍHO DÍLA - DC 052 096 Varnsdorf, nám. E. Beneše,Legii po č. p. 2544-rekonstrukce kanalizace a vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  9252527 13.05.2019 05.06.2019 Město Varnsdorf ZEPS s.r.o. Neuvedena
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.: 49/ZEPS/2018 - Terénní úpravy hřiště – Kotlina, město Varnsdorf  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  11017232 22.05.2019 09.12.2019 Město Varnsdorf Pavel Hruška Neuvedena
objednávka dozoru - Zateplení bytového domu č.p. 2290/C, ul. Prašná ve Varnsdorfu  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  11097372 30.07.2019 16.12.2019 Město Varnsdorf ZEPS s.r.o. Neuvedena
Dodsatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Výstavba parkoviště Zimního stadionu,Varnsdorf  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  10855752 06.11.2019 25.11.2019 Město Varnsdorf SPECIALISTA s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - stavební úpravy sociálního zařízení v I.N.P. v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  11228984 17.12.2019 30.12.2019 Město Varnsdorf Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Veřejné osvětlení ul. Mariánská  | Obor smlouvy: Úklidové služby
  11098616 29.11.2019 16.12.2019 Město Varnsdorf Eliška Drahotová Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vypracování dokumentace pro zateplení objektu BD č.p. 3023, Kmochova ulice, Varnsdorf
  9640591 11.07.2019 17.07.2019 Město Varnsdorf Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Obnova páteřních cest na městském hřbitovu ve Varnsdorfu – II. část  | Obor smlouvy: Úklidové služby
  11098868 29.11.2019 16.12.2019 Město Varnsdorf SAMAT, spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Výměna oken v bytovém domě Legií č.p. 1954 ve Varnsdorfu  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  10860000 25.11.2019 26.11.2019 Město Varnsdorf Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Školní, Varnsdorf  | Obor smlouvy: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  10797188 11.11.2019 20.11.2019 Město Varnsdorf Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 4. etapa  | Obor smlouvy: Úklidové služby
  9738831 10.07.2019 29.07.2019 Město Varnsdorf Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  10751540 11.11.2019 15.11.2019 Město Varnsdorf Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlově o dílo - Oprava chodníku ul Východní před domem č. p. 2579 až 2581  | Obor smlouvy: Úklidové služby
  7941027 16.01.2019 18.01.2019 Město Varnsdorf Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Neuvedena
Rámcová příkazní smlouva - sociální pohřby  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  9437871 21.06.2019 25.06.2019 Město Varnsdorf Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 4 - Varnsdorf, Aloise Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  11099056 29.11.2019 16.12.2019 Město Varnsdorf SAMAT, spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Výměna okenních výplní v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu  | Obor smlouvy: Práce při dokončování budov
  10751352 11.11.2019 15.11.2019 Město Varnsdorf Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Oprava chodníku ul. Východní od ulice Klostermanova po ul. Žilinská  | Obor smlouvy: Úklidové služby
  9179595 30.04.2019 29.05.2019 Město Varnsdorf Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 3 - Varnsdorf, Aloise Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  8416219 07.03.2019 08.03.2019 Město Varnsdorf Ing. Jaroslava Křivohlavá Neuvedena
Obnova zeleně hřbitova na Studánce  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
  9622191 04.07.2019 15.07.2019 Město Varnsdorf Vodohospodářské projekty s.r.o. Neuvedena
Příkazní smlouva -Odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf; Splašková kanalizace ul. Dvorská, Varnsdorf;Splašková a dešťová kanalizace ul. Petra Bezruče, Varnsdorf  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.