Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00261718 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 17 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  21186043 22.07.2022 28.07.2022 CENDIS, s.p. Město Varnsdorf Neuvedena
Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů  | Obor smlouvy: IT Hardware
  21576383 30.08.2022 06.09.2022 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
Kupní smlouva - DC052104 - Varnsdorf, Hrádek, Bezručova - kanalizace p.p.č. 7706  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  22593541 13.09.2022 05.12.2022 Severočeská vodárenská společnost a.s.
  1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
  2. Město Varnsdorf
Neuvedena
DOHODA VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY O JEJICH VZÁJEMNÝCH PRÁVECH A POVINNOSTECH a DOHODA O BUDOUCÍM PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  19999251 07.04.2022 13.04.2022 Ústecký kraj Město Varnsdorf Neuvedena
Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje  | Obor smlouvy: IT
  22593501 13.09.2022 05.12.2022 Severočeská vodárenská společnost a.s.
  1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
  2. Město Varnsdorf
Neuvedena
DOHODA VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY O JEJICH VZÁJEMNÝCH PRÁVECH A POVINNOSTECH a DOHODA O BUDOUCÍM PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Stavebnictví
  21080007 11.07.2022 19.07.2022 Město Varnsdorf Ing.arch. Jan Hrouda (1985) Neuvedena
Smlouva o poradenské a konzultační činnosti - Architekt města Varnsdorf  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  19411499 17.02.2022 17.02.2022 Město Varnsdorf Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Neuvedena
Síť veřejného osvětlení ulice Žitavská  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  22038597 18.10.2022 19.10.2022 Město Varnsdorf Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Neuvedena
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - parcela č. 1657, k. ú. Varnsdorf  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  21154867 25.07.2022 26.07.2022 Město Varnsdorf Agnes Postma Neuvedena
Kupní smlouva  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  20518663 30.05.2022 30.05.2022 Město Varnsdorf EKO servis Varnsdorf a.s. Neuvedena
Příloha č. 1 k Ceníku služeb platnému od 01.01.2022  | Obor smlouvy: Odpady
  22313893 04.11.2022 11.11.2022 Město Varnsdorf Mgr. Věra Zika Neuvedena
Psychologické služby a koordinaci v rámci toho projektu s UK (Integrační aktivity - Varnsdorf podporuje soužití v harmonii)
  21275143 29.07.2022 08.08.2022 Město Varnsdorf POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzniku oprávnění k uzavíraní obchodů  | Obor smlouvy: Energie
  22308497 08.11.2022 10.11.2022 Město Varnsdorf EKO servis Varnsdorf a.s. Neuvedena
Příloha č. 3 k Ceníku služeb platnému od 01.01.2022  | Obor smlouvy: Odpady
  22203237 03.10.2022 02.11.2022 Město Varnsdorf Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na úklid černých skládek  | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady
  21431131 17.08.2022 24.08.2022 Město Varnsdorf EKO servis Varnsdorf a.s. Neuvedena
Příloha č. 2 k Ceníku služeb platnému od 01.01.2022  | Obor smlouvy: Odpady
  19578247 17.02.2022 04.03.2022 Město Varnsdorf GasNet, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o budouSmlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - REKO MS Varnsdorf - Žilinská  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  22594861 23.11.2022 05.12.2022 Město Varnsdorf Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Neuvedena
Rámcová příkazní smlouva - sociální pohřby  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.