Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:03579727 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 2 výsledky

Celková cena nalezených smluv 9 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  8781255 10.04.2019 15.04.2019 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. INSET s.r.o. 2 392 737 Kč
Odborná podpora pro posuzování jaderné bezpečnosti z hlediska zvládání těžkých havárií JE  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby
  10289874 01.10.2019 01.10.2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  1. České vysoké učení technické v Praze
  2. INSET s.r.o.
6 745 750 Kč
Smlouva o dílo "Diagnostika a statické posouzení mostů s předpjatou nosnou konstrukcí"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Pojišťovací služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.