Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:03867366 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 3 výsledky

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12067108 25.03.2020 27.03.2020 Správa železnic, státní organizace PRÁCI LIDEM s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - Demolice nevyužívaných budov a objektů – strážní domek č. 43 v žst. Vlkaneč  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  12319276 20.04.2020 20.04.2020 České dráhy, a.s. PRÁCI LIDEM s.r.o. Neuvedena
SoD žst. Zaječí, čekárna - demolice objektu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13615504 24.08.2020 26.08.2020 České dráhy, a.s. PRÁCI LIDEM s.r.o. Neuvedena
Hodonín, žst. - úklid pozemku  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.