Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:04650522 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 34 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  19336223 31.01.2022 09.02.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Fakultní nemocnice Bulovka Neuvedena
smlouva o nájmu bytu v Taussigova 1172/1, Praha 8  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  20243123 06.04.2022 06.05.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_006 - Oprava TÚV na adrese Taussigova 1172, 182 00 Praha8 -Kobylisy  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  21194095 19.07.2022 29.07.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_014 - Stavební opravy bytů na adrese Bínova 532/8, 533/10, 534/12, 182 00 Praha 8 - Střížkov  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  21795633 19.09.2022 27.09.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Městská část Praha 8 Neuvedena
Dohoda o narovnání  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  20867175 27.06.2022 28.06.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_009 - Stavební úpravy- oprava řešených prostor na adrese nám. Dr. Václava Holého 1056/15  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  19345243 10.01.2022 10.02.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
VZMR_23_2020_019 - Dílčí objednávka na opravu TÚV Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8 - Kobylisy.  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  21795609 07.09.2022 27.09.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Městská část Praha 8 Neuvedena
Dohoda o narovnání  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  20160043 19.04.2022 29.04.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace Neuvedena
Smlouva o nájmu bytu č. 134-G/2022/1151/337- pronájem bytu č. 337 na adrese Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8- Kobylisy  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  23297289 31.03.2022 01.02.2023 Osmá správa majetku a služeb a.s. Wertstav s.r.o. Neuvedena
Smlouva o nájmu prostoru sloužícímu podnikání  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) / Čistící a hygienické služby
  21193471 19.07.2022 29.07.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_011 - Stavební práce - úprava únikových cest na adrese Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  22643377 01.02.2022 07.12.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. YBAS, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytování havarijního servisu
  19336123 31.01.2022 09.02.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Fakultní nemocnice Bulovka Neuvedena
smlouva o nájmu bytu v Taussigova 1172/1, Praha 8  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  22529593 21.11.2022 29.11.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Městská část Praha 8 Neuvedena
Smlouva o nájmu bytu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  20870031 27.06.2022 28.06.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_010 - Stavební úpravy - oprava objektu U Pazderek 265/22 (Vila Alena), Praha 8  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  22643385 07.12.2022 07.12.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. YBAS, s.r.o. Neuvedena
Dohoda o poskytnutém plnění  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby
  19336191 31.01.2022 09.02.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Fakultní nemocnice Bulovka Neuvedena
smlouva o nájmu bytu v Taussigova 1172/1, Praha 8  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  19459771 21.02.2022 22.02.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. ÚRS CZ a.s. Neuvedena
Objednávka instalací programu  | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …)
  22529521 21.11.2022 29.11.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Městská část Praha 8 Neuvedena
Smlouva o nájmu bytu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  19854283 30.03.2022 31.03.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR 5_2022_003 - Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Taussigova 1172/1, Praha 8  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce / Stavebnictví
  20243299 06.04.2022 06.05.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_007 - Stavební úpravy nebytového prostoru na adrese Nekvasilova 625, Praha 8  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  21259451 01.08.2022 04.08.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_013 - Stavební opravy bytů na adrese Křižíkova 35//46, 290/48, 167/50, 186 00 Praha 8 - Karlín  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  19913943 05.04.2022 06.04.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_004 - Stavební úpravy vybraných ordinací Polikliniky Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 -Troja  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  19981203 06.04.2022 12.04.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_005 - Stavební úpravy nebytového prostoru na adrese Karlínské náměstí 156/2, 186 00 Praha 8 - Karlín.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  19336059 31.01.2022 09.02.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Fakultní nemocnice Bulovka Neuvedena
smlouva o nájmu bytu v Taussigova 1172/1, Praha 8  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  22529577 21.11.2022 29.11.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Městská část Praha 8 Neuvedena
Smlouva o nájmu bytu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  19982343 23.02.2022 12.04.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_001 - Stavební úpravy souboru bytových jednotek na adrese Taussigova 1172/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  19336103 31.01.2022 09.02.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Fakultní nemocnice Bulovka Neuvedena
smlouva o nájmu bytu v Taussigova 1172/1, Praha 8  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  21796125 27.09.2022 27.09.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_015 - Stavební úpravy nebytových prostor (ordinace) - fyzioterapie na adrese Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8 - Karlín.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  19345411 08.02.2022 10.02.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
VZMR_23_2020_020 - Dílčí objednávka "Stavební úpravy v objektu Sokolovská 264/121 v NP č. 501, 502, 503, 180 00 Praha 8 - Libeň".  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  20865095 27.06.2022 28.06.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_008 - Stavební opravy bytových jednotek v domě Bulovka 1462/10,12, Praha 8 - Libeň.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  20919691 28.06.2022 01.07.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. kompozituRA s.r.o. Neuvedena
Dohoda o poskytnutém plnění ke smlouvě o dílo č. SOD_004_2021 - Stavební úpravy a rekonstrukce sociálního zařízení na adrese Nekvasilova 625/2, Praha 8
  21193651 19.07.2022 29.07.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_012 - Výměna podlahových krytin společných prostor na adrese Taussigova 1172/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  22529673 21.11.2022 29.11.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. Městská část Praha 8 Neuvedena
Smlouva o nájmu bytu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  19982511 08.03.2022 12.04.2022 Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS - Projekt s.r.o. Neuvedena
Dílčí objednávka č. VZMR_05_2022_002 - Stavební úpravy souboru bytových jednotek na adrese Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8 -Kobylisy  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.