Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:25567225 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 4 výsledky

Celková cena nalezených smluv 19 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  21142323 14.07.2022 25.07.2022 Město Lanškroun VW WACHAL a.s. 2 298 291 Kč
Dodatek 5 SOD_poliklinika Lanškroun  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov
  21769197 22.09.2022 23.09.2022 Výstaviště Praha, a.s. VW WACHAL a.s. 7 109 382 Kč
Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 025/TECH/2021– Stavební úpravy zkušebny v divadle Spirála pro změnu na veřejný divadelní sál – prodloužení doby zhotovení díla  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  24467639 26.05.2022 18.05.2023 Česká republika - Ministerstvo obrany VW WACHAL a.s. 6 790 217 Kč
107082001901 - Hranice – rekonstrukce učebního bloku č. 7 - realizace
  22304989 10.11.2022 10.11.2022 Česká republika - Ministerstvo obrany VW WACHAL a.s. 2 364 727 Kč
107082001901 - Hranice – rekonstrukce učebního bloku č. 7 - realizace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.