Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:26271303 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 4 výsledky

Celková cena nalezených smluv 919 769 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  5827495 21.12.2017 11.06.2018 Hlavní město Praha Skanska a.s. 600 406 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: V souladu se změnou předmětu plnění viz. Čl. I. Předmět dodatku, mění se cena díla o cena dodatku č.1  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  5912895 23.10.2017 19.06.2018 Hlavní město Praha Skanska a.s. 118 338 Kč
MO Špejchar Pelc/Tyrolka obj. zajištění technické podporyv úvodní fázi provozu garáží Letná obj. OSI/OB/1066/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  5893335 10.10.2017 18.06.2018 Hlavní město Praha Skanska a.s. 120 076 Kč
Realizace ,,miniokružní" křižovatky, včetně vodorovného a svislého dopravního značení.Stavba č.0102 TV Koloděje, etapa 0004 Komunikace K Dubči  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  22867745 05.10.2017 22.12.2022 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) SKANSKA A.S. 80 949 Kč
Roční revize a s ní související servis SHZ vodní sprinklery v objektu IATCC Praha v Jenči  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.