Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:26271303 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 18 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  8735767 27.03.2019 10.04.2019 Skanska a.s. Masarykův onkologický ústav Neuvedena
Smlouva o péči o zdraví - provádění preventivních onkologických prohlídek  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní formality, ceníky, VOP
  9130455 10.05.2019 23.05.2019 Skanska a.s. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Neuvedena
Zkoušky betonu  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  10592463 19.08.2019 31.10.2019 Skanska a.s. Pískovna Černovice, spol. s r.o. Neuvedena
Rámcová smlouva o poskytnutí služby převzetí a využití či odstranění odpadů  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
  10769088 18.11.2019 18.11.2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. Neuvedena
Objednávka_Měření EMC a EMI  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  9970999 30.07.2019 27.08.2019 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
  1. EUROVIA CS, a.s.
  2. Skanska a.s.
Neuvedena
Výzva k poskytnutí plnění smlouvy č. SML/0218/19 - silnice III/4921 Sehradice - Slopné  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice / Konstrukční a stavební práce
  9838507 06.08.2019 09.08.2019 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Skanska a.s. Neuvedena
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 2 047 19 10 ( prodloužení termínu dokončení díla )  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  11116872 04.12.2019 16.12.2019 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
  1. České vysoké učení technické
  2. Metrostav a.s.
+16 dalších dodavatelů
Neuvedena
Smlouva o využití výsledků projektu - CESTI  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební úpravy pro železnici
  9681971 16.07.2019 22.07.2019 Královéhradecký kraj Skanska a.s. Neuvedena
II/324 Dolní Přím - Stěžery - obec Stěžery  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  10047702 03.09.2019 04.09.2019 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
  1. Skanska a.s.
  2. Skanska Transbeton, s.r.o.
Neuvedena
Smlouva o spoluvlastnictví vynálezu 2019/619  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání
  10140790 12.09.2019 16.09.2019 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
  1. EUROVIA CS, a.s.
  2. Skanska a.s.
Neuvedena
Výzva k poskytnutí plnění smlouvy č. SML/0218/19 silnice III/4972 Salaš-Bohuslavice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice / Konstrukční a stavební práce
  10917972 27.11.2019 29.11.2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Skanska a.s. Neuvedena
Dohoda o předčasném užívání stavby akce Ohradní Praha 4, číslo akce: 913, k SOD: A/3/19/4230/66  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  8673147 03.04.2019 03.04.2019 Letiště Praha, a. s. Skanska a.s. Neuvedena
Dohoda o předčasném užívání části stavby "Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  10858104 21.11.2019 25.11.2019 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
  1. Skanska a.s.
  2. Skanska Transbeton, s.r.o.
Neuvedena
Dohoda o podílu spoluvlastníků (užitný vzor, ohlášení č. 2019/630)  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání
  10360970 04.10.2019 08.10.2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Skanska a.s. Neuvedena
Sváry žlábkových kolejnic B1 elektrickým obloukem
  7854939 04.01.2019 10.01.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. Neuvedena
I/23 Chlístov, oprava propustku  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  11043748 02.12.2019 11.12.2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Skanska a.s. Neuvedena
Dohoda o předčasném užívání stavby - Hradešínská, etapa I, úsek Benešovská - Chorvatská, číslo akce: 750/1  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  8459291 20.02.2019 13.03.2019 Městská část Praha 21 Skanska a.s. Neuvedena
Zveřejnění Nájemní smlouva Skanska a.s.  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  9344563 03.06.2019 14.06.2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. Neuvedena
Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 0102/11, VS 6458010211; č. smlouvy nájemce: 326/10, SAP 10000064265  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.