Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:26271303 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 18 výsledků

Celková cena nalezených smluv 100 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  3972344 30.11.2017 05.12.2017 Skanska a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 2 280 403 Kč
I/24 Tušť - Halámky - výzisk  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  2061634 03.05.2017 29.05.2017 Správa a údržba silnic Pardubického kraje Skanska a.s. 2 297 382 Kč
Oprava silnice II/333, Břehy.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  1460842 13.02.2017 14.03.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. 7 105 870 Kč
R4 Skalka - křiž. II/118  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  2285138 12.06.2017 21.06.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. 6 955 623 Kč
Smlouva o dílo "Oprava osvětlení a kabelových rozvodů v žst. Moravské Bránice"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  3590884 26.10.2017 30.10.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. 6 510 381 Kč
I/35 Hřebeč - Moravská Třebová, oprava komunikace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Pojišťovací služby
  2043150 17.05.2017 26.05.2017 Statutární město Olomouc Skanska a.s. 6 645 955 Kč
Smlouva o dílo na investiční akci s názvem "Bezbariérové úpravy komunikace-trasa M"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  2673082 19.07.2017 25.07.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. 2 397 240 Kč
R4 Skalka - křiž. II/118  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1617246 24.03.2017 03.04.2017 Brněnské komunikace a.s. Skanska a.s. 2 345 148 Kč
Smlouva o dílo - Jakubské náměstí oprava povrchu II. etapa  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3587252 28.06.2017 30.10.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. 6 731 873 Kč
I/23 Třebíč, most ev. č. 23-039  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3539851 20.10.2017 25.10.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. 7 015 388 Kč
D4 Skalka - křižovatka II/118 Retenční nádrž - realizace stavby  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3740096 26.10.2017 13.11.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. 6 717 989 Kč
I/43 Březová nad Svitavou, oprava komunikace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Pojišťovací služby
  2646706 18.07.2017 21.07.2017 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Skanska a.s. 2 191 341 Kč
III/4199 Rašovice - Křižanovice (Smlouva o dílo).  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3880696 27.11.2017 27.11.2017 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Skanska a.s. 6 727 376 Kč
Dodatek č.3  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Stavebnictví
  3187710 28.08.2017 19.09.2017 Město Hlučín Skanska a.s. 6 731 570 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  3187134 11.09.2017 19.09.2017 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Skanska a.s. 7 119 046 Kč
Dodatek Č.2  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Stavebnictví
  3190774 09.02.2017 19.09.2017 Město Hlučín Skanska a.s. 6 604 210 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  2920518 14.07.2017 21.08.2017 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Skanska a.s. 6 589 702 Kč
Běžná údržba  | Obor smlouvy: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  3982024 30.11.2017 05.12.2017 Hlavní město Praha Skanska a.s. 6 766 357 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: rozšiřuje se předmět díla o ražení štol  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.