Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:27295567 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 9 výsledků

Celková cena nalezených smluv 41 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18975139 21.12.2021 06.01.2022 statutární město Plzeň GasNet, s.r.o. 2 323 212 Kč
SOSVB- Reko MS Plzeň - Lochotín - 4. etapa - kolektory  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Zemědělství
  17855667 15.09.2021 24.09.2021 Lesy České republiky, s.p. GasNet, s.r.o. 6 534 000 Kč
Nákup; Energie, plyn, voda, teplo; Smlouva o připojení k distribuční soustavě - plyn - Moravec 96  | Obor smlouvy: Energie
  16363947 01.04.2021 23.04.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR GasNet, s.r.o. 1 851 883 Kč
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000235945  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16751531 17.05.2021 31.05.2021 Město Žďár nad Sázavou GasNet, s.r.o. 2 369 387 Kč
Městská třída - část II, ul. Nádražní - novostavba plynovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  18448323 02.11.2021 22.11.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR GasNet, s.r.o. 5 400 000 Kč
Smlouva o přeložce/GasNet, s.r.o. - GasNet Služby s.r.o. - VTL plynovodu DN 300, č.st. 8800105452 - I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat, SO 511,  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  18798711 17.12.2021 20.12.2021 GasNet, s.r.o.
  1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
  2. GasNet Služby, s.r.o.
6 502 459 Kč
4000242486_Smlouva o přeložce PZ  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  18261423 02.11.2021 04.11.2021 GasNet, s.r.o.
  1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
  2. GasNet Služby, s.r.o.
6 534 000 Kč
4000239770_Smlouva o zajištění přeložky PZ I/14 Rychnov nad Kněžnou - obchvat SO 511  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  18777719 14.12.2021 17.12.2021 GasNet, s.r.o.
  1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
  2. GasNet Služby, s.r.o.
6 897 000 Kč
4000241227_Smlouva o zajištění přeložky PZ dálnice D11, označení 1109 v úseku Trutnov - státní hranice, SO 511  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  17891555 29.09.2021 30.09.2021 GasNet, s.r.o.
  1. Statutární město Brno
  2. GasNet Služby, s.r.o.
2 185 260 Kč
4000238514_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.