Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:27582167'

Nalezené smlouvy 353 výsledků

Celková cena nalezených smluv 508 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 10573590 24. 10. 2019 30. 10. 2019 Deloitte Advisory s.r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze 181 500 Kč
Smlouva o partnerské spolupráci (dále jen smlouva)  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10380382 9. 10. 2019 9. 10. 2019 Deloitte Advisory s.r.o. České vysoké učení technické v Praze 157 300 Kč
Dar poskytnutý za účelem podpory vzdělávání doktorandů, konkrétně na semináře Počítačové architektury a diagnostiky  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 2027274 6. 4. 2017 25. 5. 2017 Deloitte Advisory s.r.o. Univerzita Karlova 181 500 Kč
FSV - Smlouva o spolupráci a propagaci Společnosti Partnerem  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 6190915 18. 7. 2018 19. 7. 2018 Deloitte Advisory s.r.o. České vysoké učení technické v Praze 108 900 Kč
Darovací smlouva Introduction to Computer Science  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 3350442 10. 9. 2017 5. 10. 2017 Deloitte Advisory s.r.o. Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace 108 900 Kč
Smlouva o zajištění divadelního představení a krátkodobém pronájmu  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 3128398 8. 9. 2017 12. 9. 2017 Deloitte Advisory s.r.o. Povodí Vltavy, státní podnik 235 950 Kč
Znalecké posouzení provozu původních soustrojí MVE Římov  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 13195644 2. 7. 2020 7. 7. 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. 2 377 650 Kč
Dodatek č. 1 Rámcové dohody na dodávku čtyř studií proveditelnosti včetně CBA a podkladů pro OHA v rámci projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Nábor zaměstnanců / Reklamní a marketingové služby
 10983028 3. 12. 2019 5. 12. 2019 Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o. 547 344 Kč
náklady na reklamu - kampane  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 11275124 20. 12. 2019 6. 1. 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Deloitte Advisory s.r.o. 1 452 000 Kč
Smlouva o dílo Evaluace systémového projektu "SYPO"  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby / Vzdělávání a školení
 11348828 13. 1. 2020 13. 1. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Deloitte Advisory s.r.o. 66 550 Kč
Poradenské služby  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 5374780 18. 4. 2018 26. 4. 2018 Ústecký kraj Deloitte Advisory s.r.o. 2 236 080 Kč
Smlouva o provedení personálního auditu  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Právní služby / Reklamní a marketingové služby
 10753296 14. 11. 2019 15. 11. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Deloitte Advisory s.r.o. 173 514 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 53/2019 na zhotovení analýzy a na zajištění tech.podmínek ZD - rozšíření plnění o věcně-technickou součinnost  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 10708540 7. 11. 2019 12. 11. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 1 167 650 Kč
Smlouva o zpracování studie proveditelnosti na téma sladění vstupů a výstupů mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV s externími projekcemi  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 4253696 2. 1. 2018 2. 1. 2018 SNEO, a.s. Deloitte Advisory s.r.o. 229 900 Kč
Analýza vybraných pozemků  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 4253712 2. 1. 2018 2. 1. 2018 SNEO, a.s. Deloitte Advisory s.r.o. 229 900 Kč
Analýza vybraných pozemků  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 5544003 11. 10. 2017 16. 5. 2018 Středočeský kraj Deloitte Advisory s.r.o. Karolínská 654/2 186 00 Praha 8 302 500 Kč
01 - Deloitte, Shromáždění veškeré smluvní dokumentace týkající se celkové dluhové služby Kraje platné ke dni podpisu, služeb tykajici se vyhodnoceni indikativních nabídek za ucelem restrukturalizace  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 12850588 1. 6. 2020 2. 6. 2020 Správa železnic, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o. 2 286 900 Kč
Smlouva o dílo „Integrita dat a reporting v IS SAP REM“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Reklamní a marketingové služby
 11815572 28. 1. 2020 27. 2. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o. 1 560 900 Kč
Podpora při zajištění provozu, testování a rozvoje C-ITS v ŘSD ČR  | Obor smlouvy: Internetové služby, servery, cloud / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 12940896 8. 6. 2020 10. 6. 2020 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Deloitte Advisory s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytování poradenských služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby
 10307354 2. 10. 2019 2. 10. 2019 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Deloitte Advisory, s.r.o. 290 400 Kč
Aktualizace metodiky Fullcost  | Obor smlouvy: Právní služby / Účetní, revizní a peněžní služby / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 10707796 7. 11. 2019 12. 11. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 10 706 080 Kč
Smlouva na zajištění implementace schématu doplňkového penzijního spoření do mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství
 13197412 1. 7. 2020 7. 7. 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. 2 783 000 Kč
Zpracování studie proveditelnosti napojení národních a EU informačních systémů na prvky eGovernmentu ČR a EU  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Právní služby / Reklamní a marketingové služby
 8344919 8. 2. 2019 28. 2. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Deloitte Advisory s.r.o. 598 950 Kč
Objednávka daňově poradenských služeb ŘO/01/2019  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 2302598 30. 5. 2017 22. 6. 2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Deloitte Advisory s.r.o. 1 815 000 Kč
poradenské služby  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 11097076 14. 11. 2019 16. 12. 2019 Správa informačních technologií města Plzně Deloitte Advisory s.r.o. 498 520 Kč
Objednávka 700/000335/2019  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 12894032 28. 5. 2020 5. 6. 2020 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v. v. i. Deloitte Advisory s.r.o. 104 091 Kč
Deliotte servis  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 9239771 31. 5. 2019 4. 6. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o. 2 359 500 Kč
Rámcová podpora řízení přípravy a realizace vybraných akcí provozního úseku ŘSD  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství / IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 6490571 14. 8. 2018 24. 8. 2018 Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o. 368 445 Kč
poradenství  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 6832183 24. 9. 2018 1. 10. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o. 1 687 950 Kč
Smlouva o dílo „Popis a zhodnocení variant přístupu k prodeji elektrické energie železničním dopravcům“,  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 9863723 1. 8. 2019 13. 8. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o. 2 226 400 Kč
Smlouva o dílo „Příprava postupu zavedení SAP jako náhrada využívaných funkcionalit FaMa+“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 6931455 4. 9. 2013 10. 10. 2018 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Deloitte Advisory s.r.o. Neuvedena
004442 Deloitte Advisory - smlouva o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 11446996 17. 1. 2020 22. 1. 2020 Ministerstvo zdravotnictví Deloitte Advisory s.r.o. 1 573 000 Kč
zpracování evaluace projektu "Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné", který je spolufinancován z fondů EU  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby / Internetové služby, servery, cloud
 9488875 28. 6. 2019 28. 6. 2019 Ministerstvo vnitra Deloitte Advisory s.r.o. Neuvedena
D2 Posk.služeb-odborník-specialista KB  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9786839 1. 8. 2019 2. 8. 2019 Správa Letiště Praha, s.p. Deloitte Advisory s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytování poradenských služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 10106066 5. 9. 2019 11. 9. 2019 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Deloitte Advisory s.r.o. 314 600 Kč
Dodatek č.1 ke Smlouve o poskytování poradenských služeb  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 10697060 22. 5. 2019 11. 11. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o. 2 299 000 Kč
Technická a projektová podpora při realizaci akcí ŘSD v rámci projektu C- ROADS CZ  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Konzultace a poradenství
 7967187 27. 12. 2018 22. 1. 2019 Ministerstvo vnitra Deloitte Advisory Neuvedena
D1 Posk.služeb-odborník-specialista KB  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 4754892 1. 2. 2018 21. 2. 2018 Mendelova univerzita v Brně Deloitte Advisory s.r.o. 121 000 Kč
Smluvní dopis o poskytování daňově poradenských služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9208155 27. 5. 2019 31. 5. 2019 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Deloitte Advisory s.r.o. 1 135 537 Kč
Smlouva o poskytování poradenských služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby
 11910184 18. 2. 2020 9. 3. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Deloitte Advisory s.r.o. 108 900 Kč
Poptávka vytvoření analýzy nově sestaveného metodického pokynu k posouzení z pohedu DPH  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 524 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy