Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:28305043 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 5 výsledků

Celková cena nalezených smluv 12 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18868707 22.12.2021 23.12.2021 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 2 420 000 Kč
Rámcová smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Konzultace a poradenství / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  15741703 03.03.2021 08.03.2021 Teplárny Brno, a.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 2 153 800 Kč
Příkazní smlouva - Administrace zadávacího řízení na dodavatele stavby "Výstavba kotle na štěpku na PBS"  | Obor smlouvy: Právní služby / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17987883 05.10.2021 08.10.2021 Statutární město Brno MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 2 420 000 Kč
Objednávka - právního poradenství související s přípravou zadání veřejných služeb v přepravě cestujících na území SMB  | Obor smlouvy: Právní služby
  17627443 31.08.2021 01.09.2021 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 2 420 000 Kč
Předmětem smlouvy je povinnost poskytovatele poskytovat objednateli na jeho žádost právní služby uvedené v příloze č. 1 smlouvy a povinnost objednatele hradit poskytovateli za tyto služby sjednanou  | Obor smlouvy: Právní služby
  16981903 18.06.2021 22.06.2021 Statutární město Brno MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 2 359 500 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Pojišťovací služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.