Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:41601483 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 12 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  17438095 30.06.2021 11.08.2021 Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 3 - Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice - opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění dne 1.7.2021  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství
  17689919 07.09.2021 08.09.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslávky  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  17223415 12.07.2021 19.07.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lověšice u Přerova  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  18491579 23.11.2021 25.11.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popovice u Přerova  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  17910227 23.09.2021 01.10.2021 Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č.1 - Smlouva o dílo - Část 1 – PD na realizaci polních cest v k.ú Lupenice a k.ú. Doudleby nad Orlicí #\0  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  17082315 30.06.2021 01.07.2021 Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 3 - Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství
  18060015 15.10.2021 15.10.2021 Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 Zpracování projektové dokumentace polních cest: HC3 + IP9, HC2, VC19 + IP11 a průlehů PR1, PR2, PR3, PR4, včetně IGP v k.ú. Olešenka  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  17730447 07.09.2021 13.09.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. AGROPROJEKT PSO s.r.o.
  2. Státní pozemkový úřad
Neuvedena
D1 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou - KoPÚ v k.ú. Bohuslávky  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  15334271 28.01.2021 28.01.2021 Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 2 SoD - Projektová dokumentace Nevšová_termín  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  17005023 16.06.2021 24.06.2021 Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zhotovení projektové dokumentace Polní cesty SÚ6, II. etapa, úsek km 0,000-0,060 k.ú. Meziříčí #\0  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18483199 23.11.2021 24.11.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. AGROPROJEKT PSO s.r.o.
  2. Státní pozemkový úřad
Neuvedena
D1 stavba 0137 Přerov- Lipník n/B - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. popovice u Přerova  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  16419115 01.03.2021 29.04.2021 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) AGROPROJEKT PSO s.r.o. Neuvedena
DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Školení a kurzy

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.