Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:45272387 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 19 výsledků

Celková cena nalezených smluv 71 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  14250144 26.10.2020 26.10.2020 PRAGOPROJEKT, a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 6 806 250 Kč
Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - Prodloužení silnice III/0164, PD, Prováděcí smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  13865436 22.09.2020 23.09.2020 PRAGOPROJEKT, a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 2 379 344 Kč
MOST EV.Č. 503-004 PŘES LABE V NYMBURCE – DOPLNĚNÍ KOLEKTORU PRO VYMÍSTĚNÍ SÍTÍ – PD/IČ, Dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  14645305 27.11.2020 27.11.2020 PRAGOPROJEKT, a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 2 170 014 Kč
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou, vizualizace a videokompozice, Prováděcí smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  11947976 12.03.2020 12.03.2020 PRAGOPROJEKT, a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 2 393 259 Kč
Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce - doplnění kolektoru pro vymístění sítí - PD/IČ-Prováděcí smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13866640 23.09.2020 23.09.2020 PRAGOPROJEKT, a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 2 155 010 Kč
II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny – PD, Dodatek č. 2  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  13558592 17.08.2020 17.08.2020 PRAGOPROJEKT, a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 2 293 047 Kč
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, PDPS/AD, dodatek č.2  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  18563119 14.04.2020 01.12.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s. 2 404 101 Kč
I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky - Výkon stavebního dozoru  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  11708948 14.02.2020 18.02.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. PRAGOPROJEKT, a.s.
  2. VIAPONT, s.r.o.
+1 dodavatel
2 178 324 Kč
R6 Olšová Vrata - Žalmanov, aktualizace DÚR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  13722272 02.09.2020 08.09.2020 Středočeský kraj PRAGOPROJEKT, a.s. 6 792 644 Kč
Dodatek č. 3 "II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba - PD"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  12607356 05.05.2020 13.05.2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. SUDOP Praha a.s.
  2. PRAGOPROJEKT, a.s.
+2 další dodavatelé
6 715 500 Kč
Dodatek č. 2 Rámcové smlouvy na zpracování projektových dokumentací  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  13282476 15.07.2020 16.07.2020 Středočeský kraj
  1. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.
  2. PRAGOPROJEKT, a.s.
+1 dodavatel
6 954 475 Kč
II/106 Krňany, obchvat - PD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  12289436 17.04.2020 17.04.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s. 2 192 520 Kč
I/20 Protivín, most ev.č. 20-075 – DÚR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  14479576 12.11.2020 15.11.2020 Středočeský kraj PRAGOPROJEKT, a.s. 7 149 594 Kč
Dodatek č. 4 - II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba - PD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  15712335 15.01.2020 05.03.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s. 2 394 106 Kč
D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové MÚK Kukleny 4. kvadrant – DUSP včetně IČ, VD-ZDS/AD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  13407148 24.07.2020 30.07.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. Pontex, spol. s r.o.
  2. České vysoké učení technické v Praze
+1 dodavatel
2 254 835 Kč
Diagnostický průzkum mostů D5-025..2, D5-026..2, D5-030..2, D5-031..2  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12435364 27.04.2020 28.04.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s. 2 260 534 Kč
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu - aktivní řízení variace dle smluvních podmínek FIDIC (CONS/RB) a p  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Stavebnictví
  11431504 15.01.2020 21.01.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s. 2 174 491 Kč
Dodatek č. 5 - I/20 České Budějovice, severní spojka, vypracování DÚR, včetně inženýrské činnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13282068 15.07.2020 16.07.2020 Středočeský kraj
  1. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.
  2. PRAGOPROJEKT, a.s.
+1 dodavatel
6 790 520 Kč
II/603 Jesenice, obchvat - PD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  11916628 09.03.2020 10.03.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s. 2 276 736 Kč
D4 křižovatka II/118 - Milín; Koordinační činnost při přípravě dálnice D4 pro rok 2020  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.