Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:48118753 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 11 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  1381994 24.02.2017 03.03.2017 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
  1. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
  2. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
+1 dodavatel
Neuvedena
Poskytování právních služeb ve všech oborech a oblastech práva  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1932202 05.05.2017 15.05.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
Prováděcí smlouva na poskytování právní podpory ČR v insolvenčním řízení SRN  | Obor smlouvy: Právní služby
  16236831 06.04.2017 14.04.2021 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  1931638 05.05.2017 15.05.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
Právní služby v insolvenčním řízení ČR v SRN  | Obor smlouvy: Právní služby / IT
  1475074 15.02.2017 15.03.2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Neuvedena
Poskytování služeb - poradenství dle zákona 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek  | Obor smlouvy: Právní služby
  2451926 02.01.2017 30.06.2017 Muzeum umění Olomouc,státní příspěvková organizace CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
smlouva o výpůjčce  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné
  2595690 15.06.2017 18.07.2017 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  3148290 29.08.2017 14.09.2017 Pražská vodohospodářská společnost a.s. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  2470754 03.07.2017 03.07.2017 ČD - Telematika a.s. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
Objednávka č.4700007894
  5480427 30.06.2017 09.05.2018 ČEPRO, a.s. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
Smlouva o poskytování právních služeb od 1. 6. 2017  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  2214810 14.06.2017 14.06.2017 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.