Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:65993390 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 559 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  17073643 11.06.2021 30.06.2021 Obec Dětmarovice Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o výpůjčce č. KA-153-21-67-KL  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  16508091 03.05.2021 06.05.2021 Severočeská vodárenská společnost a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o přeložce - odkalovací potrubí - kanalizace DN 500 v délce 85 m - UL038283  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  16115535 01.04.2021 06.04.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000235948_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících_Ředitelství silnic a dálnic ČR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16593315 14.05.2021 14.05.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000236974_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  15651847 19.01.2021 01.03.2021 EG.D, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o smlouve budoucí o zřízení VBS (SB_2020_68)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  17702179 02.09.2021 09.09.2021 Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
  15526227 15.02.2021 17.02.2021 Severočeská vodárenská společnost a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o přeložce - „I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění" (CL 062 017)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Veřejné služby pro energie
  16019387 18.03.2021 26.03.2021 Statutární město Ostrava Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o vypůjčce č. OV-296-20-56-BK  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Služby závodních jídelen
  16065527 29.03.2021 30.03.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000235108_Smlouva o zajištění přeložky PZ I/35 Ostřetín, Průtah, OŽK  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  17439203 05.08.2021 11.08.2021 Město Svitavy
 1. Vodárenská Svitavy s.r.o.
 2. Ředitelství silnic a dálnic ČR
Neuvedena
Smlouva o přeložce - SO 315 Přeložka vodovodu v km 5,528, SO 316 Přeložka vodovodu v km 5,539  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  17938259 07.09.2021 05.10.2021 Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
smlouva o provedení stavebního záměru - dočasný zábor č. 1PS21/36  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  17938251 07.09.2021 05.10.2021 Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
smlouva o provedení stavebního záměru - trvalý zábor č. 2PS21/36  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  16402703 26.04.2021 28.04.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000236289 / 15PT_001162_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících_ŘSD ČR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16117035 01.04.2021 06.04.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000235947_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících_Ředitelství silnic a dálnic ČR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16762403 26.05.2021 31.05.2021 Statutární město Opava Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková oraganizace Neuvedena
smlouva o poskytnutí práva provést stavbu - most ev.č. 57-019 - dočasný zábor pozemku  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  15484167 10.02.2021 12.02.2021 Povodí Vltavy, státní podnik Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o výpůjčce pozemků  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16398139 26.04.2021 27.04.2021 Pardubický kraj Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o budoucí darovací smlouvě - pozemky S/OM/3244/18/MT  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
  17291019 26.07.2021 27.07.2021 Obec Velké Heraltice Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - sležebnosti inženýrské sítě č. OP-081-21-11-KL  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  16360471 22.04.2021 23.04.2021 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB-služebnosti č. KA-269-18-ost-VK  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  15386971 28.01.2021 02.02.2021 Město Příbram Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
část pozemku p. č. 2807/1 o výměře 282 m2, pozemek p.č. 2807/2 o výměře 83 m2, část pozemku p.č. 2809/5 o výměře 132 m2, části pozemku p. č. 3143 o výměře 674 m2 a část pozemku p. č. 3176/2 o výměře  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  17385247 26.07.2021 05.08.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000238868_Smlouva o přeložce PZ  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  15662227 01.03.2021 02.03.2021 Správa železnic, státní organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o vypořádání závazků  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavební úpravy pro železnici
  16260919 13.04.2021 15.04.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000236309_SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  17798847 09.09.2021 20.09.2021 Jihomoravský kraj
 1. Správa železnic, státní organizace
 2. Ředitelství silnic a dálnic ČR
Neuvedena
SLU - Smlouva o zajištění činnosti editora údajů  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  16888475 09.06.2021 11.06.2021 Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 6321072244, dotčené pozemky p. č. 3571, 3572, 3583/22, 3585/4 a další, v k. ú. Tuřany  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  15372167 27.01.2021 01.02.2021 Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - p.č. 2562/14 v k.ú. Mohelnice  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  16502571 04.05.2021 06.05.2021 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17035531 24.06.2021 28.06.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000237160_Smlouva o zajištění přeložky, I/33 obchvat Náchod - objekt 507  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  17034739 24.06.2021 28.06.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000236951_Smlouva o zajištění přeložky, I/33 obchvat Náchod - objekt 502  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16114379 05.03.2021 04.04.2021 EG.D, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VBS (SB_2020_77)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16786531 20.05.2021 02.06.2021 Správa železnic, státní organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o vypůjčce č. OP-136-21-57-BK  | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen
  17308351 15.07.2021 28.07.2021 Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o právu provést stavbu - Most ev. č. BM - 560 lávka Táborského nábřeží přes Svratku  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  17006723 22.06.2021 24.06.2021 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17604683 27.08.2021 31.08.2021 Statutární město Pardubice Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Směnná smlouva na nemovitou věc - ŘSD  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  16872687 07.06.2021 10.06.2021 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  16787015 26.05.2021 02.06.2021 EG.D, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (SB-2021-17)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  17087739 10.06.2021 01.07.2021 Statutární město Jihlava
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. SIMOST, s.r.o.
+1 dodavatel
Neuvedena
"I/38 Pávov PHS" - Smlouva o spolupráci  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  16988403 21.06.2021 23.06.2021 GasNet, s.r.o.
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. GasNet Služby, s.r.o.
Neuvedena
4000237895_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  19065243 20.12.2021 13.01.2022 ČEZ Teplárenská, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie - ceník 2022  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  18638031 07.12.2021 07.12.2021 Město Mohelnice Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva - o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  | Obor smlouvy: Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.