Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:67985858 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 27 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12257328 31.03.2020 16.04.2020 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Neuvedena
Návrh smlouvy mezi UCHP VSCHT pro soutěž MV PP1  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  13890828 10.08.2020 24.09.2020 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  1. Český hydrometeorologický ústav
  2. Česká geologická služba
+5 dalších dodavatelů
Neuvedena
Smlouva o účasti na řešení projektu "INTEGROVANÝ SYSTÉM VÝZKUMU, HODNOCENÍ A KONTROLY KVALITY OVZDUŠÍ": Závazek k plnění činností a povinností vyplývajících ze zadání projektu; Vymezení vzájemných  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  13949116 07.08.2020 01.10.2020 Český hydrometeorologický ústav
  1. Česká geologická služba
  2. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
+5 dalších dodavatelů
Neuvedena
- Smlouva na GRANT - Projekt Aramis  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  12177684 07.04.2020 08.04.2020 Národní technická knihovna Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Neuvedena
CZECHELIB - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ 2018+  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Tisk
  12013608 20.03.2020 20.03.2020 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Neuvedena
Smlouva o výpůjčce - exponát v rámci výstavy EXPO 2020  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství
  15308495 28.12.2020 26.01.2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Česká společnost chemického inženýrství z. s. Neuvedena
Dodatek ke smlouvě o pronájmu - pronájmu místnosti č.8.1.10 v suterénu budovy C8  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  14899958 20.09.2020 15.12.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. ARTECHNIC s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
  13448348 21.02.2020 03.08.2020 Ústav chemických procesů VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Neuvedena
TE02000236 - smlouva o využití výsledků  | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  12921224 09.06.2020 09.06.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. ARTECHNIC s.r.o. Neuvedena
Dodatek ke smlouvě o dílo ze 6. 3. 2020
  14263924 29.09.2020 27.10.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. SPM - Security Paper Mill, a.s. Neuvedena
Smlouva o spolupráci - Antibakteriální papír  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
  11281800 06.01.2020 06.01.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Národní technická knihovna Neuvedena
CZECHELIB - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ 2018+  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Tisk
  13885684 14.09.2020 24.09.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Neuvedena
výroba sorbentu
  14857874 11.12.2020 11.12.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. ECM ECO MONITORING spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek ke kupní smlouvě - dodávka atomizéru v rámci projektu MOSKAL  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání
  13857992 17.09.2020 22.09.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. ADVENT, spol. s r. o. Neuvedena
Dodatek o poskytování služeb systémové podpory  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství
  14321756 02.10.2020 03.11.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Centre National de la Recherche Scientifique Neuvedena
ECMWF/COPERNICUS/2019/CAMS_21a_CNRS-IGE  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  11449088 14.01.2020 22.01.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Linde Gas a.s. Neuvedena
Dodatek č. 2 na TP - číslo ev.14/2020/TP/10/511001320  | Obor smlouvy: Chemické výrobky / Paliva a oleje
  12076984 02.03.2020 30.03.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. MultiSport Benefit, s.r.o. Neuvedena
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - Multisport Benefit  | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky / Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  12044264 25.03.2020 25.03.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Generali Česká pojišťovna a.s. Neuvedena
Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 0345437958  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance
  12030640 28.02.2020 24.03.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Pražské služby, a.s. Neuvedena
Smlouva o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu Hl. m. Prahy - č. V0010503  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
  12587536 12.05.2020 12.05.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Generali Česká pojišťovna a.s. Neuvedena
Dodatek č. 6 pojistné smlouvy č. 1537199802  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance
  13002756 12.06.2020 17.06.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Euro Managers, s.r.o. Neuvedena
Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo v rámci výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II - ACTRIS  | Obor smlouvy: Právní služby / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13338464 22.07.2020 22.07.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. ARTECHNIC s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
  12030516 02.03.2020 24.03.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  1. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  2. Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
+2 další dodavatelé
Neuvedena
Smlouva o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Ostraha objektů / Pojišťovací služby / Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
  13858164 17.09.2020 22.09.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. ADVENT, spol. s r. o. Neuvedena
Dodatek o poskytování služeb systémové podpory  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT / Konzultace a poradenství
  11511508 21.01.2020 28.01.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. MARSH, s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2209301119  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance
  15308507 08.12.2020 26.01.2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  1. Pražské služby, a.s.
  2. VITO NV Gebouw HKT - Contractadministratie
+3 další dodavatelé
Neuvedena
Consortium Agreement - REFINA consortium agreement - TH72020002  | Obor smlouvy: IT
  14261556 27.10.2020 27.10.2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. PROFI KLIMA a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě ze dne 21. 11. 2018  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.