Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:68407700 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 61 výsledků

Celková cena nalezených smluv 232 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  13265516 10.07.2020 14.07.2020 Technologická agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 5 384 768 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory ZÉTA 4  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  13640284 03.08.2020 31.08.2020 Národní ústav duševního zdraví České vysoké učení technické v Praze 6 753 760 Kč
SMLOUVA O SPOLUPRÁCIPŘI ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU - „Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města" č. projektu: TL03000223  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Opravy, údržba a počítačové sítě
  12168668 30.03.2020 08.04.2020 Národní galerie v Praze České vysoké učení technické v Praze 2 419 456 Kč
Smlouva o dílo - stavebně technický průzkum objektu Národní galerie v Praze - Veletržní palác  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Práce při dokončování budov
  12888644 02.06.2020 05.06.2020 Technologická agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 5 939 667 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory ZÉTA 4  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  11757996 21.02.2020 21.02.2020 Grantová agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 6 997 430 Kč
Smlouva projektu 20-00653S  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Opravy, údržba a počítačové sítě
  14954408 19.10.2020 18.12.2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České vysoké učení technické v Praze 2 382 188 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě LTAUSA17084  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě
  12564424 15.04.2020 11.05.2020 Pontex, spol. s r.o. České vysoké učení technické v Praze 6 642 900 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení ve společnosti
  12786584 18.05.2020 27.05.2020 ČEPS, a.s. České vysoké učení technické v Praze 2 420 000 Kč
Podpora projektu COVID-19 Pořiďme lékařům ochranné masky. Příspěvek navýrobu celoobličejových masek, redukcí a filtrů.  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby
  11569644 03.02.2020 03.02.2020 Technologická agentura ČR České vysoké učení technické v Praze 1 799 040 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory  | Obor smlouvy: Dary a dotace / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  12828524 01.06.2020 01.06.2020 Hlavní město Praha České vysoké učení technické v Praze 7 189 526 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001450  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Vzdělávání a školení
  11745672 20.02.2020 20.02.2020 Grantová agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 6 617 490 Kč
Smlouva projektu 20-11626Y  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Opravy, údržba a počítačové sítě
  13640228 03.08.2020 31.08.2020 Národní ústav duševního zdraví České vysoké učení technické v Praze 6 753 760 Kč
SMLOUVA O SPOLUPRÁCIPŘI ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU - „Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města" č. projektu: TL03000223  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Opravy, údržba a počítačové sítě
  11840652 02.03.2020 02.03.2020 Grantová agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 7 191 030 Kč
Smlouva projektu 20-14151J  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Opravy, údržba a počítačové sítě
  12059456 26.02.2020 27.03.2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České vysoké učení technické v Praze 2 303 840 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje, program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, projekt LTAIN19047  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  11836288 28.02.2020 02.03.2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav 2 383 700 Kč
Kontinuální měření průběhu teplot a měření pohybu kloubu mostu V 010 a mimořádné prohlídky objektů V 010,V 011 a X 023 Praha 1 a 7  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Pojišťovací služby
  12778728 26.05.2020 27.05.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR České vysoké učení technické v Praze 2 305 050 Kč
Revize identifikovaných dopravně - bezpečnostních deficitů na dálnicích D4 a D7 a na silnicích I. t  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  14338972 02.11.2020 04.11.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR České vysoké učení technické v Praze 2 359 500 Kč
Projektové řízení URSA CR  | Obor smlouvy: Internetové služby, servery, cloud, certifikáty / Konzultace a poradenství / Pojišťovací služby
  13407148 24.07.2020 30.07.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. Pontex, spol. s r.o.
  2. České vysoké učení technické v Praze
+1 dodavatel
2 254 835 Kč
Diagnostický průzkum mostů D5-025..2, D5-026..2, D5-030..2, D5-031..2  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18653679 14.07.2020 08.12.2021 G IMPULS Praha spol.s.r.o., České vysoké učení technické v Praze 2 420 000 Kč
TAČR TITSMD006, Diagnostika a hodnocení kvality kolejového lože pomocí georadaru  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  13219696 23.06.2020 09.07.2020 Technologická agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 7 015 000 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory ZÉTA 4  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  13076468 24.06.2020 24.06.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR České vysoké učení technické v Praze 2 204 620 Kč
Expertní posouzení technického řešení RDS  | Obor smlouvy: Stavebnictví / IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  13739144 08.09.2020 09.09.2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav 2 383 700 Kč
Kontinuální měření průběhu teplot v konstrukcích mostu V009, měření pohybů kloubů mostu V009 a mimořádné mostní prohlídky objektů V009 a X 656 v ul. Libeňský most  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Pojišťovací služby / Konstrukční a stavební práce
  12888680 02.06.2020 05.06.2020 Technologická agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 2 315 559 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory ZÉTA 4  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12173604 24.03.2020 08.04.2020 Ústecký kraj České vysoké učení technické v Praze 6 788 437 Kč
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - ČVUT v Praze - Projekt "podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK" (D)  | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Dary a dotace
  14440384 25.09.2020 11.11.2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní 2 383 700 Kč
Dopravní průzkumy AD na 146 křižovatkách pražské komunikační sítě  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Osobní vozidla
  12888640 02.06.2020 05.06.2020 Technologická agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 5 661 880 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory ZÉTA 4  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12999212 11.06.2020 17.06.2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2 171 950 Kč
Provedení diagnostického průzkumu Čechova mostu (ev.č. V-013), Praha 1  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Konstrukční a stavební práce
  12967456 08.06.2020 12.06.2020 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. České vysoké učení technické v Praze 1 936 000 Kč
ČVUT-Smlouva o spolupráci na řešení části projektu č. NU 20-08-00311  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  13052312 11.06.2020 22.06.2020 Technologická agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 6 655 453 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory ZÉTA 4  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  13052340 18.06.2020 22.06.2020 Technologická agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze 5 601 520 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory ZÉTA 4  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  15024871 18.12.2020 28.12.2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České vysoké učení technické v Praze 2 303 840 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě LTAIN19047  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě
  11601272 17.01.2020 05.02.2020 České vysoké učení technické v Praze K+H stav Praha, s.r.o. Praha 4 2 293 030 Kč
dodatek 1 - vícepráce  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
  12132320 03.04.2020 03.04.2020 České vysoké učení technické v Praze Nadační fond Donwio 6 500 000 Kč
Nadační příspěvek na výrobu ochranných masek
  11444336 20.01.2020 22.01.2020 České vysoké učení technické v Praze Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2 359 500 Kč
Smlouva o dílo - Nákup, příprava a transport materiálu do místa realizace výstavy, instalace závlah a exhibičního boxu a výsadba v místě realizace EXPO 2020  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání
  11399568 16.01.2020 16.01.2020 České vysoké učení technické v Praze PLURAL servis s.r.o. 2 328 553 Kč
Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování úklidových služeb  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby
  14941490 17.12.2020 17.12.2020 České vysoké učení technické v Praze S&T CZ s.r.o. 2 383 978 Kč
"FIT-20-021 - Klimatizace do serverovny"  | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …) / Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …)
  13089800 27.05.2020 25.06.2020 České vysoké učení technické v Praze Tepelná čerpadla MACH, s.r.o. 6 777 839 Kč
Smlouva o účasti na řešení projektu TJ04000326  | Obor smlouvy: Dary a dotace / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  11916220 09.03.2020 10.03.2020 České vysoké učení technické v Praze Mgr. Zuzana Hradil Gawlová, advokát 2 359 500 Kč
Rámcová příkazní smlouva - Administrátor zadávacích a výběrových řízení - zajištění právních služeb spojených s realizací zadávání VZ v rámci různých projektů FJFI ČVUT  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  12438020 05.04.2020 28.04.2020 České vysoké učení technické v Praze Linhart spol. s r.o. 2 247 425 Kč
Rekonstrukce víceúčelového hřiště -Loděnice Malá Chuchle  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  13739200 20.08.2020 09.09.2020 České vysoké učení technické v Praze Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 2 417 108 Kč
Nájemní smlouva - prostory v objektu HOŘENÍ v Ústí nad Labem  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.